Grise - hvad er forskellen?

Se forskellen på økologiske og konventionelle svin i Danmark.

Der er mange gode grunde til at vælge økologi - men hvad er forskellen egentlig på økologiske og konventionelle grise? Her kan du læse mere om forholdende for økologiske og ikke-økologiske svin i Danmark.

Se forskellen - lige til at printe ud

Uddybende noter

Søers adgang til det fri

Økologiske søer (grisemødre) skal bo i en hytte på en græsmark eller på anden måde have adgang til et græsareal fra 15. april til 1. november. Kravet kan kun fraviges, hvis vejret er meget dårligt, eller hvis dyret er sygt. Søerne kan bo i en hytte på græsmarken hele året. Hvis de er på stald om vinteren, skal de have adgang til en udendørs løbegård. Ikke-økologiske søer har ingen adgang til udeareal.

Økologiske slagtesvin, der markedsføres under mærket ”Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse” skal have et samlet udeareal på minimum 20 m2 for grise over 40 kg, og minimum 10 m2 for grise op til 40 kg.

Fiksering af søer

Frem til 2015 må ikke-økologiske søer og gylte (førstegangsfødende) fikseres i perioden fra en uge før de farer (føder) og frem til de er drægtige igen - ca. 10 uger. Det sker 2,3 gange om året, hvilket svarer til fiksering lidt over halvdelen af deres voksenliv. Fra 2015 må de kun fikseres i den periode, hvor de farer og er sammen med deres pattegrise – dvs. ca. fem uger pr gang.

Halekupering

Halekupering er afklipning af smågrisenes hale. Grunden til det er, at grisene bider i hinandens haler - det skyldes ofte for lidt plads og at grisene har for lidt at lave. For ikke-økologiske grise er det tilladt, dog ikke rutinemæssigt. I praksis får mindst 95 % af alle ikke-økologiske grise klippet halen af. Halekupering er forbudt i økologi.

Krav om økologisk foder

Frem til 2018 skal mindst 95 % af foderet være økologisk. Derefter er kravet 100 %. Det er kun proterinfoderet, der kan være ikke økologisk, og det må kun anvendes, hvis der ikke kan skaffes økologisk foder. Økologisk foder er fri for GMO - i ikke-økologisk foder er det almindeligt, at foderet indeholder importerede gensplejsede sojabønner (GMO).

Krav om grovfoder

Grovfoder er fiberrigt foder, fx græs, hø og rodfrugter, der er sundt for grisene og hjælper med at understøtte deres naturlige behov for at rode efter føden. 

Spalter i gulvet hos slagtesvin

For ikke-økologiske svin må hele gulvet være med spalter frem til juli 2015. Derefter må der være spalter på 2/3 af gulvets areal. 

Transport til slagteri

For ikke-økologiske grise er der ingen begrænsning på transporttid, men hvis dyrene er blevet transporteret i 24 timer, skal de hvile i en stald i 24 timer inden eventuel videre transport.

Der er ikke noget loft på transporttid i EUs økologiregler. Men ifølge en brancheaftale mellem Økologisk Landsforening, Dyrenes Beskyttelse, Friland og Landbrug & Fødevarer skal dyrene slagtes i Danmark. Samme brancheaftale siger at søer skal holdes på friland hele året rundt.

Læs mere om produktion af økologiske grise