Korn og grøntsager - hvad er forskellen?

Se forskellen på økologisk og konventionel produktion af korn og grøntsager i Danmark.

Se forskellen - lige til at printe ud

Uddybende noter

Anskaffelse af såsæd (frø)

Ikke-økologisk såsæd anvendt til økologisk dyrkning må ikke være bejdset, det vil sige, at de korn og frø, man sår, ikke må være behandlet med kemiske midler, der er giftige for svampesporer og vira.

Bejdsning af såsæden

Bejdsning vil sige, at de korn og frø, man sår, bliver behandlet med kemiske midler, der er giftige for svampesporer og vira.

Sprøjtegift mod ukrudt

Som alternativ til sprøjtegift bruger man mekanisk bearbejdning af jorden – pløjning, harvning og radrensning. I grøntsager ofte lugning med håndkraft.

Sprøjtemidler mod plantesygdomme

Økologisk produktion bruger at skifte mellem forskellige typer afgrøder fra år til år (kaldet sædskifte) og gør brug af modstandsdygtige sorter.

Brug af kunstgødning

Økologisk produktion bruger kun naturlig gødning – fx gødning fra husdyr, kvælstofsamlende afgrøder og rester fra økologiske biogasanlæg.

Sprøjtegift mod skadelige insekter

Økologisk produktion bruger forebyggelse, især sædskifte. Ved grøntsager kan der i særlige tilfælde sprøjtes med naturlige midler, f.eks. udvundet af chrysantemum-planten.

Læs mere om produktion af økologisk korn og grønt