Økologisk landbrug

Nyheder og landbrugsfaglig viden om økologi og økologisk produktion.

Prishop aktualiserer samarbejde mellem økologer

Covid-19 gør international samhandel mere besværlig, og lige nu er der mangel på økologisk soja. Det presser prisen på proteinfoder op - til ulempe for husdyrproducenter og til gavn for planteavlere. Andre gange er det omvendt. Det aktualiserer spørgsmålet om samarbejde mellem planteavlere og husdyrproducenter. Økologisk Landsforening har tidligere udarbejdet en detaljeret materialesamling omkring samarbejde. Du kan bl.a. finde udkast til kontrakter og prisberegnere, så I kan lave en fair aftale til gavn for begge parter.