Høns og kyllinger

En vigtig økologisk målsætning er god dyrevelfærd. På disse sider finder du ideer og inspiration til hvordan, du som producent kan øge indsatsen for bedre velfærd for høns og kyllinger. Ideerne er hentet fra praksis hos økologiske fjerkræproducenter.

Velfærd for produktionsdyr er en vigtig økologisk målsætning. Den fremmes ved at tilbyde god plads i naturlige omgivelser, hvor deres adfærdsmæssige behov tilgodeses. Høns og slagtekyllinger er aktive dyr, der skal holdes beskæftigede og bevæge sig rundt på attraktive inde-og udearealer.

Man kan betragte dyrevelfærd fra tre forskellige perspektiver:

Biologisk funktion

Ud fra dette perspektiv ser man på, om dyret er fri for sygdom, producerer tilfredsstillende, har passende huld og fjerdragt. Ligeledes ser man på, om landmanden yder omsorg og pasning, overvåger dyrene og griber ind, når det er relevant og nødvendigt.

Godt management indebærer opmærksomhed på og observation af dyrene samt hurtig og konsekvent indgriben, når der er brug for det. For at forebygge uønsket adfærd skal dyrene føle sig trygge og have dækket deres behov. Faste rutiner i hverdagen - særligt omkring fodring og lys, et godt staldklima og en rolig adfærd i stalden er med til at sikre, at dyrene trives.

Følelser

Ud fra dette perspektiv ser man på, om dyrene er fri for stress, smerte og ubehag og har mulighed for positive oplevelser som frisk luft, sol, leg og sociale relationer. Her indgår også dyrenes fremtoning og respons på de forhold, de tilbydes.

En hønsestald kan være en travl arbejdsplads, men der må ikke være et stresset miljø, hvor dyrene er urolige, frygtsomme og prøver at gemme sig. De skal kende de daglige rutiner og være trygge ved dem.  Om aftenen, når lyset slukkes, skal alle hønsene sidde på pind. Høns og slagtekyllinger skal være fuldfjerede og aktive. En sund høne eller kylling har en flot fjerdragt uden tegn på sygdomme som ammoniakskader eller parasitter, og æggenes skalkvalitet skal være god.

Naturlighed

Ud fra dette perspektiv ser man på, om dyrene har mulighed for at udføre natirlig adfærd, fx. at fouragere i et naturligt miljø, valg- og bevægelsesfrihed og mulighed for komfortadfærd og hvile og aktivitet..

Det naturlige habitat for høns er områder med varieret bevoksning af store og små træer, underskov med urter og græsbund samt store åbne områder.

I naturen er høns især aktive tidligt og sent på dagen hvor de bygger rede, lægger æg og søger føde. Midt på dagen har de en hvileperiode, hvor de sidder på højtliggende grene og hviler sig sammen i flok. Det er vigtigt for hønsene at sidde højt, når de hviler og sover, da de på den måde kan holde øje med omgivelserne og være beskyttet mod rovdyr fra jorden. I løbet af dagen bruger høns også tid på komfort-adfærd. De støvbader, pudser deres fjer, basker med vingerne og tager solbad når vejret tillader det.

Økologi og dyrevelfærd

Inventar og system skal passe til dyrene. Staldindretning og udearealerne skal muliggøre, at høns og kyllinger kan udføre naturlig adfærd. En stald med siddepinde, tør strøelse og god luftkvalitet sikrer, at høns og kyllinger kan hvile sig, støvbade og opretholde en god sundhed.

På udearealerne giver en varieret beplantning høns og kyllinger tryghed, så de bevæger sig rundt på hele arealet og udnytter muligheden for at søge føde og være beskæftiget. Beplantningen kan bestå af træer, buske og et bunddække af græs eller urter, der giver læ, skygge og mulighed for at søge skjul for rovfugle. Megen komfortadfærd bliver udført udendørs. Dyrene solbader, basker med vingerne, støvbader og får deres nysgerrighed stillet ved at udforske området.

Frisk grovfoder er et vigtigt supplement til det koncentrerede fjerkræfoder af flere grunde. Det  tilfører andre næringsstoffer og smagsoplevelser end korn- og proteinfoder. Endvidere giver det dyrene beskæftigelse - især hvis udfodringen sker flere gange dagligt, og det bidrager til at holde  tarmfloraen sund.