Mobile løsninger

Produktion i mobile hønsehuse er stadig relativt nyt i Danmark. Den er særligt egnet til mindre produktioner af æg og kyllinger.

Her gives eksempler på, hvordan mobile huse har potentiale til at øge dyrevelfærden for såvel æglæggende høns som slagtekyllnger.

 

Flyt ægproduktionen ud

Flyt slagtekyllingerne ud