Kvæg

En af de vigtigste målsætninger for et økologisk husdyrhold er at give dyrene gode vilkår i overensstemmelse med deres adfærdsmæssige behov. Økologer ønsker at sætte barren langt højere end det nuværende niveau, vel vidende, at der ofte følger mere arbejde samt et større ansvar med.

For at vurdere kvægs velfærd kigger man på tre hovedområder.

Biologisk funktion

Er dyret fri for sygdom og skader, producerer det tilfredsstillende (mælk, æg, tilvækst mv.), er det i passende huld, og reproducerer det sig? Hvordan er landmandens omsorg og pasning? Bliver dyret overvåget, og bliver der grebet ind, når det er nødvendigt og relevant?

Følelser

Primært frihed for stress, smerte og ubehag, f.eks. halthed og trykninger, samt mulighed for positive oplevelser, som frisk luft, sol, leg og sociale relationer. Heri indgår også dyrenes fremtoning og dermed respons på de forhold, landmanden giver dem.

Naturlighed

Heri indgår, at dyret har mulighed for at udføre sin naturlige adfærd, f.eks. optage foder ved selv at bide græsset af på marken, lede efter egnede foderemner (fouragere), udføre pelspleje/støvbade, kontakt med moderdyr og unge, bevæge sig frit og hvile efter behov. Det er bredt anerkendt, at dyr har behov for en vis grad af ”naturlighed” – f.eks. lys, luft, udendørs ophold, valgfrihed, social kontakt og hos pattedyr mulighed for at patte som små.

Denne side vil løbende blive opdateret med nye ideer og tiltag. Har du en god ide til, hvordan det økologiske jordbrug kan bidrage til øget dyrevelfærd, er du velkommen til at kontakte os.

Det er ikke al dyrevelfærd, der kan måles og vejes. Sikkert er det dog, at økologisk landbrug allerede er i gang og fortsat tager et dedikeret ansvar for at: Sænke sygdomsniveauet, øge dyrenes robusthed og forbedre naturlige livsmuligheder.