Foder og fodring

Foderets kvalitet og den mængde dyrene får tildelt er vigtig for deres velfærd, tilvækst og produktion. Foderet skal dække dyrenes ernæringsmæssige behov og sikre en god vomfunktion.

Herunder finder du eksempler på fodringsmæssige tiltag, der øger velfærden for kvæg.

 

Giv kalvene mere mælk

Giv køerne mere græs

Så urter i græsmarken