Management

Et godt management er med til at sikre en produktion og et system hvori dyrene trives. De daglige rutiner som fodring og malkning skal være ens fra dag til dag og foregå på en måde, der ikke stresser dyrene. Fokus på hygiejne i stalden, med gennemtænkte procedurer, minimerer smitte og giver bedre sundhed hos dyrene.

Her finder du eksempler på management der giver bedre velfærd for kvæg.