Materialer

Her finder du trykte materialer med indhold om dyrevelfærd.

Dyrevelfærdskatalog

Dyrevelfærdskataloget giver inspiration til, hvordan det økologiske landbrug kan øge indsatsen for at forbedre dyrevelfærden. Hensigten er, at økologisk husdyrproduktion krediteres for at levere bedre dyrevelfærd. I kataloget har vi samlet og beskrevet 26 ideer til, hvad der praktisk kan gøres her og nu for at øge dyrevelfærden i den økologiske kvægbesætning.

Økologiske kalve, kvier og goldkøer på græs

Hæfte med forslag til nemme og tilgængelige justeringer, der skal sikre adgangen til græs og øge velfærden hos småkalve, løbekvier og goldkøer.

Læs Erfaringer og ideer om økologiske kalve, løbekvier og goldkøer på græs (2011)

Fjerpilningsnøgle 2013

Faktorer, som har indflydelse på fjerpilning, og hvad man kan gøre for at minimere problemet.

Grovfoder til fjerkræ

Læs mere om egnede grovfoderemner til fjerkræ