Slagtekaniner

God dyrevelfærd er en vigtig økologisk målsætning. Her kan du læse mere om hvordan, dyrevelfærd vurderes, og om kaniners naturlige adfærd.

Dyrevelfærd bliver betragtet ud fra tre forskellige perspektiver.

Biologisk funktion

Ud fra dette perspektiv ser man på, om dyrene er fri for sygdom, har en passende tilvækst og er ved godt huld. Man ser ligeledes på landmandens pasning og omsorg af dyrene, om dyrene observeres og hvorvidt der gribes ind når det er relevant og nødvendigt.
Når kaniner bliver kønsmodne begynder begge køn at kæmpe indbyrdes, derfor skal landmanden sikre at dyrene bliver opdelt i grupper der er hensigtsmæssige.
Kaniner er pseudodrøvtyggere og har derfor brug for store mængder grovfoder. Om sommeren er det især græs, som de skal have mulighed for selv at afbide, og om vinteren vil hø og frisk salat give dem den nødvendige struktur der passer til deres fordøjelse.

Følelser

Her ser man på om dyrene er fri for stress, smerte og ubehag og mulighed for positive oplevelser som at løbe og have kontakt med andre artsfæller.
I naturen lever kaniner i kolonier dannet af et netværk af huler under jorden. Kaniner er meget territoriale omkring deres huler, men de har også store fælles arealer hvor de interagerer med hinanden, leger og advarer hinanden mod farer.
Det er derfor vigtigt at kaniner holdes i grupper så de har selskab og kan lege og kommunikere med hinanden.

Naturlighed

Ud fra dette perspektiv ser man på om dyrene har mulighed for at udføre naturlig adfærd.
Kaniner er meget aktive dyr. De løber, springer, hopper, graver, gnaver og leger. For at opfylde kaninens adfærdsmæssige behov skal de adgang til et udendørsareal, hvor der er plads til at de kan udfolde sig, undersøge omgivelserne og søge efter mad.
Indendørsarealet skal give dem tryghed og mulighed for at hvile og sove. Det skal være mørkt med ren og tør strøelse og ideelt set skal hver kanin have hver deres krog, ligesom de i naturen vil have hver deres hule.

Økologi og dyrevelfærd

Kaniner skal holdes i systemer der tilgodeser deres naturlige adfærd og efterligner deres naturlige omgivelser så vidt det er muligt.
Dyrene skal have adgang til græsningsarealer som de selv kan afgræsse og andelen af grovfoder i deres foder skal være på mindst 60%.
De skal have mulighed for at bevæge sig frit og deres naturlige bevægelsesmønstre skal tilgodeses.
Kaniner skal som udgangspunkt holdes i grupper og have permanent adgang til et udeareal.

Læs mere

Regler for hold af økologiske slagtekaniner

Seges’ anbefalinger til økologisk kaninavl

Danmarks kaninavlerforening

Vurdering af specifikke opdrætsforhold hos økologiske kaniner

Læs mere om kaniners adfærd her