Økologer gør en indsats for klimaet

Klimaforandringerne er en realitet, og hos Økologisk Landsforening ønsker vi at tage et ansvar for at mindske udledningen af drivhusgasser. Derfor igangsætter vi de kommende år flere klimaprojekter - følg vores arbejde her.

Den globale opvarmning har budt på flere varmerekorder og nye nedbørsmønstre de senere år, og klimaforandringerne udgør en trussel for både mennesker, dyr og naturen. Allerede i dag er det i nogle områder af verden blevet markant sværere at dyrke landbrug, hvilket udgør en risiko for hele verdens fødevareforsyning.

Danske økologiske landmænd er i dag blandt de bedste i Europa til at fremstille varer med et lavt klimaaftryk, men der er stadig meget at tage fat i.

Potentialet for den videre udvikling er stort, og Økologisk Landsforening har således en målsætning om at gøre dansk økologisk landbrug til verdens mest klimavenlige - men vi skal i gang nu! 

Derfor har foreningen lagt en klimastrategi med en række konkrete og ambitiøse målsætninger med fokus på den enkelte bedrift. Fossil energi skal udfases helt, produktionen af vedvarende energi skal øges, økologisk markdrift skal binde mere kulstof i jorden og effektivisere udnyttelsen af kvælstof, og endelig skal vi have fortsat fokus på udbytteoptimering. Det ligger også i den økologiske tankgang at spise mindre kød og væsentligt mere sæsongrønt for at mindske udledningen af drivhusgasser.

I forlængelse af dette har vi næsten konstant gang i klimaprojekter, og vi planlægger flere de kommende år. Her på siden vil vi løbende opdatere om vores arbejde for et klimavenligt landbrug; der vil være nyheder, tip til mere klimavenlige metoder, case-eksempler med landbrug, som yder en ekstra indsats mht. klimaet, den seneste viden på området og en kalender over kommende begivenheder.

Se også: