Her gør landbrugene en ekstraordinær indsats for klimaet

Mange landmænd gør en ekstra indsats for at mindske deres udledning af drivhusgasser. Denne side vil løbende blive opdateret med case-eksempler på, hvad man har gjort på de enkelte bedrifter for at gøre dem mere klimavenlige.

Forstærket klimaindsats i økologisk landbrug

Klimakataloget er udarbejdet i projektet Forstærket klimaindsats i økologisk landbrug, som er støttet af Fonden for Økologisk Landbrug, Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikterne og Miljø- og Fødevareministeriet.

 

Link til Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne