Naturprojekter

Økologisk Landsforening arbejder for mere og bedre natur i landbruget.

Foreningen har løbende naturprojekter, hvor vi arbejder med, hvordan det økologiske landbrug bliver bedre til at tilgodese den vilde flora og fauna på og omkring marker. Det er ikke en nem opgave at sørge for en god biodiversitet på bedriften, men økologerne har et forspring, idet fraværet af pesticider og kunstgødning giver bedre leveforhold for det vilde. Økologisk Landsforening støtter økologerne og giver gode råd og inspiration til, hvordan økologien bliver endnu vildere.