Natursamarbejde

Overalt i landet samarbejder gode folk om naturpleje og naturtiltag. Naboer hjælper hinanden med afgræsningen og lokale borgere tager teten og tørnen med naturen i frivillige laug og teams med naturpleje på dagsordenen. Forbrugere involverer sig i naturplejen, når de samarbejder om at producere deres eget kød i græsningslaug langt fra byens kølediske, og kommuner tager nye og spændende midler i brug for at engagerer endnu flere i den lokale natur. Med støtte fra 15. Juni Fonden har Økologisk Landsforening dokumenteret nogle af de mange gode natursamarbejder. Vi håber, at kataloget vil inspirere endnu flere til at samarbejde om naturen.

Læs inspirationskataloget her: 

 

 

Ønsker du at få tilsendt et fysisk eksemplar af kataloget, er du velkommen til at kontakte projektleder Julie Rohde på jur@okologi.dk