Ofte stillede spørgsmål

Her finder du en oversigt over de hyppigst stillede spørgsmål ud fra et landbrugsfagligt synspunkt.
 1. Hvordan kommer jeg i gang med økologisk drift?
 2. Hvor lang tid tager det at omlægge til økologi?
 3. Er der mange, som gerne vil omlægge til økologi?
 4. Hvad er den største hindring for omlægning?
 5. Hvilke krav er der til de forskellige økologiske produktionstyper?
 6. Hvor kan jeg købe økologiske frø og planter til grøntsagsproduktion?
 7. Hvordan skaffer jeg gødning nok til min økologiske bedrift, og hvilke gødningstyper må jeg bruge?
 8. Er der god økonomi i gårdbiogasanlæg?
 9. Hvad kan jeg ellers gøre for at sikre næringsstoffer i jorden?
 10. Jeg vil gerne samarbejde med andre landmænd. Hvordan kommer jeg i gang?
 11. Hvor finder jeg andre, der arbejder med økologi?
 12. Hvordan dyrker man økologiske juletræer?
 13. Kontakt os

 

Hvordan kommer jeg i gang med økologisk drift?

Omlægningen starter typisk med et omlægningstjek, hvor omlægningskonsulenter fra f.eks. Økologisk Landsforening gennemgår og drøfter mulighederne med landmanden. Når beslutningen er taget om at omlægge til økologi, skal der indsendes en autorisationsansøgning, hvorefter omlægningen skal indberettes i fællesskemaet. Der vælges en omlægningsdag, som noteres i fællesskemaet, hvorefter al produktion skal foregå efter de økologiske regler. Fra omlægningsdatoen går der en vis periode - afhængig af hvad der produceres - inden det producerede kan afsættes økologisk.

Hvor lang tid tager det at omlægge til økologi?

For planter afhænger omlægningstiden af, hvilken afgrøde der er tale om. For etårige afgrøder (korn, roer og grøntsager) og græs er omlægningstiden 24 måneder. For flerårige afgrøder (herunder frugt og bær) er omlægningstiden 36 måneder.

Marker til f.eks. svin og fjerkræ skal have været drevet økologisk i 12 måneder, inden der må lukkes økologiske dyr på markerne.

For dyrehold afhænger omlægningstiden også af type, f.eks.:

 • Kvæg: 1 år og altid mindst ¾ af dyrets samlede levetid
 • Får, geder, svin og hjorte: 6 måneder
 • Levekyllinger: 6 uger
 • Slagtefjerkræ: 10 uger

Læs mere

Er der mange, som gerne vil omlægge til økologi?

Økologisk Landsforening har omlægningstjek som et centralt indsatsområde. Vi har gennemført knap 1.400 omlægningstjek fra 2008 til 2016. Et omlægningstjek er et uforpligtigende møde på den enkelte ejendom, hvor muligheder og evt. barrierer for omlægning gennemgås. I 2017 gennemfører vi 250 omlægningstjek. En stor fremgang i afsætningen af økologiske varer til fornuftige afregningspriser betyder, at vi oplever stor interesse for omlægning.

Hvad er den største hindring for omlægning?

På nogle bedrifter kan det være en økonomisk fordel at lægge om, hvor det på andre ikke vil give en bedre økonomi. Det skyldes ofte produktionsanlæggenes udformning og selvforsyningsgraden af foder – altså hvor meget jord, bedriften har i forhold til husdyrproduktionen (hovedsageligt ved kvæghold).

For mælkeproducenter kan det også være jordarronderingen, der er en bremseklods – altså hvordan ejendommens jord er placeret i forhold til bygninger. Det har stor betydning, da der jo er krav om, at økologiske dyr skal på græs. Der kan i nogle produktioner være en lavere omsætning i omlægningsperioden, hvilket der skal være råd til. Der skal være kapital til rådighed til opstart og evt. ombygning.

Hvilke krav er der til de forskellige økologiske produktionstyper?

denne side kan du finde en oversigt over forskellige former for økologisk produktion, og hvordan disse i hovedtræk adskiller sig fra den konventionelle produktion.

Hvor kan jeg købe økologiske frø og planter til grøntsagsproduktion?

I Grøntsagskataloget kan du finde henvisninger til rådgivere og forhandlere af f.eks. frø, planter til udplantning, gødning mv. Se Grøntsagskataloget her

Hvordan skaffer jeg gødning nok til min økologiske bedrift, og hvilke gødningstyper må jeg bruge?

At sikre næringsstoffer i de rigtige mængder og på de rigtige tidspunkter er en evig udfordring i den økologiske drift. Det handler om at se ud over de traditionelle løsninger og udnytte de muligheder, der er lokalt. I Gødningskataloget online kan du finde gødningstyper i dit nærområde, som er tilladt i økologisk drift.

Er der god økonomi i gårdbiogasanlæg?

Det kan være en god forretning at drive et gårdbiogasanlæg. Hvis du som planteavler mangler økologisk gødning kan anlægget være den ”gødningsfabrik”, der giver mulighed for at omsætte fast biomasse fra din egen eller andres bedrifter til gylle. Er du husdyrproducent, kan du via biogasanlægget udnytte gødningen bedre eller starte samarbejde med planteavlere i dit nærområde.

Hvad kan jeg ellers gøre for at sikre næringsstoffer i jorden?

Ved at arbejde målrettet med tiltag, der øger jordens frugtbarhed, kan der hentes store gevinster på plantekvalitet og -udbytte. Tildeling af kompost, varieret sædskifte og øvrig generel hensyntagen til jordlivet og mikrobiologien i jorden kan være med til at sikre humusopbygning, rig mikrobiologi og balance i jorden, så sygdomme undgås, og så planterne forsynes med den rette næring. Læs her om praktiske metoder til at opbygge jordens frugtbarhed med kompost på.

Jeg vil gerne samarbejde med andre landmænd. Hvordan kommer jeg i gang?

Hvis du allerede samarbejder med andre landmænd, eller hvis du gerne vil i gang, kan du få en masse gode råd her. Alfa omega i det vellykkede samarbejde er at få aftalerne på plads, så der ikke er tvivl om f.eks. økonomi og ansvarsfordeling. På siden finder du beregningsværktøjer, gode råd til opstart og udkast til skriftlige aftaler til forskellige typer produktioner, som hjælper jer i gang med et godt samarbejde.

Hvor finder jeg andre, der arbejder med økologi?

Skriv et opslag på Mødestedet, som er en kanal til dig, som mangler f.eks. en samarbejdspartner, en praktikant/praktikvært, en investor eller et investeringsprojekt, et driftsfællesskab eller nogen at inddrage i et generationsskifte.

Eller meld dig ind i facebookgrupperne Økonetværk Sjælland, Økonetværk Fyn og Økonetværk Jylland, hvor der deles viden og erfaringer om økologisk landbrug. Skriv et opslag og søg samarbejdspartnere i dit lokalområde. Se:

Hvordan dyrker man økologiske juletræer?

Kontakt Økologisk Juletræsforening og få svar på spørgsmål vedr. dyrkning og pasning af økologiske juletræer.

Har du andre spørgsmål? Kontakt os på info@okologi.dk