SUSTAINGAS

Økologisk Landsforening er partner i SUSTAINGAS-projektet – Fremme af bæredygtig biogasproduktion i økologisk landbrug.

SUSTAINGAS-projektet - Fremme af bæredygtig biogasproduktion i økologisk Landbrug - gennemføres inden for rammerne af Intelligent Energy Europe programmet. Konsortiet består af partnere fra syv forskellige europæiske lande: Østrig, Bulgarien, Belgien, Tyskland, Polen, Spanien og Danmark.

SUSTAINGAS-projektets formål er at fremme bæredygtig økologisk biogasproduktion ved at identificere og analysere de særlige kendetegn der karakteriserer økologisk biogas, markedet for det samt barriererne, den økonomiske levedygtighed i forhold til høstudbyttet og dets bæredygtighed; og ved at vise eksempler på bedste praksis og en håndbog, workshops, online uddannelse og webinars.

Biogas kan styrke bæredygtigheden i økologisk landbrug

Det er første gang, at der systematisk og i et internationalt samarbejde tages fat på, hvordan biogas kan styrke bæredygtigheden i økologisk landbrug og udvikle økologien yderligere.

Projektets fokus på bæredygtig økologisk biogas giver grundlag for at markere økologi og biogas overfor politikere og aktører på energimarkedet, så de ser mulighederne for at udvikle og understøtte markedet for grøn energi og økologisk landbrug samtidigt.

Bæredygtig økologisk biogas produceres fra biomasse, som hovedsageligt stammer fra økologisk landbrug, økologisk fødevareproduktion og af biomasse fra naturplejeindsatsen. De typer af substrat, der anvendes, er hovedsageligt efterafgrøder og grøngødning, husdyrgødning, planterester, materiale fra naturpleje af fredede områder, samt uforurenet organisk affald.

Betydningen af energiafgrøder som biomasse er begrænset, da økologisk biogas har til formål at få en positiv indvirkning på fødevareproduktionen. Biomasse fra det konventionelle landbrug er begrænset. Den afgassede biomasse anvendes som gødning på økologiske bedrifter.

Økologisk biogas har til formål at forbedre jordens frugtbarhed i økologiske dyrkningssystemer. En sikker og effektiv proces med lav udledning af især metan er afgørende for bæredygtighed. Positive påvirkninger forventes på vandmiljø og biodiversitet.

Udkast til retningslinjer for bæredygtig biogasproduktion på økologiske landbrug

I EU-projektet SUSTAINGAS under Intelligent Energy Europe har en af de første opgaver været, at udvikle et sæt retningslinjer for bæredygtig biogasproduktion på økologiske landbrug. De seks partnerlande har diskuteret retningslinjerne med relevante interessenter i egne lande og er siden kommet frem til fælles retningslinjer, der kan bruges som forslag til standarder eller som inspiration for økologiske organisationer.

Retningslinjerne beskriver definitionen på bæredygtig økologisk biogasproduktion, målsætninger, principper, biomassekilder, forgæringsrest som gødning, etablering, transport, opbevaring, energieffektivitet, drivhusgaspåvirkning og kontrol.

Da de seks partnerlande (Østrig, Bulgarien, Polen, Tyskland, Spanien, Danmark) er på forskelligt niveau i forhold til at tage biogas til sig, kan de fælles retningslinjer virke vage for nogle lande og for detaljerede for andre lande. En eventuel standard bør derfor tilpasses det enkelte lands situation.

Retningslinjer for bæredygtig biogasproduktion på økologiske landbrug

Læs også mere på www.sustaingas.eu

Mere info

Nyhedsbreve fra SUSTAINGAS