Økologisk energi

Projektet Økologisk energi har kørt siden januar 2011 og afsluttes i december 2012. I projektet har der været samarbejdet med bl.a. Merkur Andelskasse, energiselskaber og Planenergi om forskellige former for produktion af vedvarende energi i økologisk landbrug.

Formålet med projektet er at udvikle forretnings- og finansieringsmodeller for produktion af vedvarende energi på økologiske landbrug og udvikle muligheder for afsætning af energiprodukter fra økologiske landbrug. Projektet skal fremme produktion af energi og energibesparelser på økologiske ejendomme som led i Økologisk Landsforenings klimastrategi.

På baggrund af en spørgeskemaundersøgelse i 2010, hvor økologiske landmænd viste stor interesse for at producere vedvarende energi på deres bedrifter, blev det tydeligt, at der var et behov for mere information om både energiproduktionen og de økonomiske muligheder for at producere vedvarende energi. I projektet er der bl.a. udarbejdet forskellige former for faktaark, der imødekommer dette behov.

Aktiviteter

  • Gårdbiogasanlæg, solceller, husstandsmøller og varmepumper er beskrevet i faktaark med fokus på investering i teknikken til produktion af vedvarende energi på bedriften
  • Belysning i økologiske landbrug og besparelser i dieselforbrug er beskrevet i faktaark for at vise muligheden for energibesparelser på bedriften.
  • Klima-festival blev arrangeret i maj 2012 med oplæg samt workshops omkring klima, energiproduktion og energibesparelser i økologisk landbrug. Arrangementet blev desværre aflyst pga. manglende tilmeldinger.
  • Spørgeskemaundersøgelse er gennemført i november 2012 blandt læsere af avisen Økologi & Erhverv og læsere af klima-nyhedsbrevet.
  • Klima-nyhedsbrevet er udsendt 8 gange i perioden 2011-2012.
  • Projektet var repræsenteret med rollup, faktaark, dialog og oplæg på både Agromek og Økologisk Landsforenings faglige festival.
  • Økonomiske faktaark med beskrivelse af forretningsmodeller er udarbejdet for energiproduktion med solceller og vindmøller.
  • Links og henvisninger til leverandører og rådgivere er beskrevet på denne hjemmeside samt i de forskellige faktaark.

Projektet er støttet af promilleafgiftsfonden og slutter december 2012.

Læs mere om projektet

Materiale til download

Artikler

Arrangementer / aktiviteter

Projektbeskrivelse

Læs projektbeskrivelsen her

TV-indslag (TV2 Midt/Vest)

Landmænd skal passe på klimaet

Thise Mejeri hopper på klimabølgen

Eksterne links

www.ens.dk

www.energitjenesten.dk

www.klimadebat.dk

www.energiakademiet.dk

www.folkecenter.dk

www.vindmoellegodkendelse.dk

www.dkvind.dk

www.solcelle.dk

www.jordvarme. dk