Reduktion af CO2 i økologisk landbrug

Målet med økologisk landbrug er at producere fødevarer med mindst mulig negativ påvirkning af omgivelserne. Derfor er det vigtigt at motivere til og løbende undersøge, hvordan økologien fortsat kan skåne klimaet ved at reducere udledningen af drivhusgasser.

I økologisk landbrug ønsker vi så vidt muligt at spare klimaet for unødvendig CO2-udledning. Der er en stigende anerkendelse af, at man inden for økologiske jordbrug også skal indarbejde nye metoder for at opnå en mere miljøvenlig produktion. Spørgsmålet er bare hvordan.

Reduktion af CO2-udledning på udvalgte gårde

Med udgangspunkt i fire gårde, der er udvalgt til at demonstrere tiltagene, vil et nyt projekt vise og formidle, hvordan forskellige tiltag kan reducere CO2-udledning i økologisk landbrug. Projektet skal give et klarere indtryk af, hvilke tiltag der bedst kan indpasses i den konkrete økologiske produktion på de fire udvalgte gårde.

I projektet laver vi en oversigt over mulige generelle tiltag til reduktion af udledningerne. For hver ejendom udarbejder vi en liste over konkrete indsatsmuligheder. Eventuelle barrierer for implementeringen identificeres også. Erfaringerne fra projektet munder ud i udarbejdelsen af en liste over de mest lovende og gennemførlige metoder til reduktion af udledning af drivhusgasser, ammoniak og nitrat fra økologisk jordbrug.

Resultaterne sammenlignes med konventionelt landbrug

Projektet skal motivere økologiske landmænd til at optimere reduktionen af CO2 på deres ejendom. Projektet vil også give mulighed for at kvantificere og fremføre, i hvilket omfang økologisk landbrug adskiller sig fra konventionel landbrugsproduktion, hvad angår udledning af drivhusgasser. Et positivt resultat kan både anvendes politisk og til at anprise økologiske produkter.

Projektet startede 01.01.09 og løber frem til 01.12.09