Ensilagefri fodring

Projektet har til formål at sørge for, at de danske økologiske pionerer inden for ladetørring af hø får en solid faglig sparring, og at deres erfaringer bliver indsamlet og beskrevet og derved kommer andre til gode.

Projektet har til formål at sørge for, at de danske økologiske pionerer inden for ladetørring af hø får en solid faglig sparring, og at deres erfaringer bliver indsamlet og beskrevet og derved kommer andre til gode. Desuden skal projektet identificere områder, hvor der er behov for forskning.

Fodring

Der er i projektet foretaget en dokumentation af, hvordan høtørring foregår på to ejendomme. Der er herunder foretaget registreringer af dels foderanalyser og foderforbrug, samt effekten på besætningens mælkeydelse og mælkekvalitet.

Bjærgning

Der er foretaget en række registreringer for bl.a. arbejdsforbrug ved behandling af afgrøden i marken, samt udbytter, tørstofindhold m.v.

Tørring

Der er lavet en registrering af energiforbrug og omkostninger ved forskellige løsninger for tørring.

Læs FarmTest om høtørring.

Læs beskrivelse af produktionen og en række anbefalinger i hæftet Ensilagefri fodring - høfodring

Læs artikel om registreringer i projektet på Landbrugsinfo

Se også vores temaside om ladetørret hø

undefined

Fodring med løst hø i stald. Foto: Sven Hermansen