Et kalveliv som er værd at leve

Det er et vigtigt mål i økologisk landbrug at opfylde dyrenes behov og have en god velfærd, og naturlighed er en del af dette. Køer er sociale dyr og derfor er det vigtigt at støtte den adfærdsmæssige og sociale udvikling af dyrene.

Det er et vigtigt mål i økologisk landbrug at opfylde dyrenes behov og have en god velfærd, og naturlighed er en del af dette. Sunde kalve har de bedste chancer for at blive til sunde malkekøer. Dyr skal have værdifulde oplevelser, og ikke bare holdes fri af smerter, angst og ubehag.

Køer er sociale dyr og social kontakt er vigtig. Det er ikke kun vigtigt at støtte den fysiske udvikling af kalven, men også den sociale og adfærdsmæssige. Denne præsentation handler om, hvordan vi bedst kan give kalven en god start, som tilgodeser dens behov bedst muligt.

Download præsentationen som PDF (9 MB)