Manual til koliv 100 - vurdering af køers velfærd

Koliv 100 er et hjælpemiddel til den økologiske landmand, der ønsker at vurdere og forbedre sine køers velfærd i dialog med en rådgiver, erfa-gruppe, staldskole eller andre.

Vi vurderer økologiske køers velfærd ved at udføre en systematisk gennemgang af 57 parametre i besætningen. Det omfatter blandt andet staldens indretning, foder, flokstørrelse og køernes huld og sundhed. Når landmanden sammen med en rådgiver eller kollega vurderer og giver en score inden for hver enkelt parameter, dannes et samlet og detaljeret overblik over besætningen.

Koliv 100 gør det lettere for landmanden at identificere områder, hvor der kan sættes ind for at øge køernes velfærd. Vigtigst er dog de tanker, diskussioner og den øgede bevidsthed, som forhåbentlig følger med, når man gennemfører velfærdsvurderingen.

Velfærdsvurdering = manual og regneark

Koliv 100 består af en manual og et regneark på en computer. I regnearket er der også en vejledning til at vurdere den enkelte parameter. I alt tager det omkring halvanden time at foretage de nødvendige observationer og taste scoren ind i regnearket. Længere tid tager det ikke, før man har den færdige velfærdsvurdering i hånden.

Metode, manual og regneark er udarbejdet i et samarbejde mellem Danmarks JordbrugsForskning og Økologisk Landsforening. Derudover har en række dyrlæger, rådgivere, økologi-kontrollører og landmænd været så venlige at bidrage med tanker og erfaringer.

Hent manualen Koliv 100 som PDF

Projektet startede 01.01.04 og forløb indtil 31.12.04