Manual til kvieliv 100 - vurdering af kviers velfærd

Med Kvieliv 100 får landmanden et hjælpemiddel til at vurdere sine økologiske kviers velfærd. Hjælpemidlet gør det nemmere at finde ud af, hvilke ændringer og forbedringer dyrene evt. har brug for, og hvilke forbedringer der passer ind i besætningens strategi.

Det er en vigtig målsætning for et økologisk husdyrhold at give dyrene gode livsbetingelser, som er i overensstemmelse med deres naturlige behov. Det er også vigtigt at yde den omsorg, som man skylder dyrene, når man har taget dem ind i sin husholdning.

Når man har ansvaret for dyrenes velbefindende, stiller det især store krav til overvågning og pasning.  Samtidig skal man give dyrene mulighed for naturlig adfærd ved at være sammen i flokken og gerne udendørs.

Det er vores tanke med velfærdsvurderingerne, at man skal kunne bruge dem i rådgivningen og i dialogen mellem landmænd og rådgivere. Det kan for eksempel være i forbindelse med staldskoler eller ved udformningen af mål og planer om sundhed og velfærd i den økologiske besætning. I projektet her fokuserer vi specifikt på gruppen af kvier, som ofte er en overset gruppe.

Kvier er en overset gruppe

Kvieliv 100 sætter fokus på kviernes velfærd og gør tankerne om dyrs velfærd mere konkrete. Kvierne er ofte en lidt 'glemt' gruppe, og mange synes ikke, at de behøver så meget opmærksomhed. De vokser jo bare. De er ikke sårbare som den lille kalv og er heller ikke belastede med en høj produktion, som den malkende ko. Ikke desto mindre er de selve grundlaget for besætningen af malkekvæg.

I mange store kvægbesætninger er arbejdet ofte opdelt mellem forskellige medarbejdere og passere. Ansvaret for kvierne står tit mellem kalvepasseren og malkekvægsbesætningens fodermester. Vi håber, at Kvieliv 100 kan være med til at starte en god og frugtbar diskussion mellem dem, som passer dyrene til dagligt og tager beslutningerne i besætningen, og mellem besætningens personale og rådgivere og/eller kolleger.

Ved at bruge Kvieliv 100 regelmæssigt, for eksempel hvert år, kan man vurdere forbedringerne i kviernes velfærd og hvordan forbedringerne har indvirket på dyrene. På den måde bliver det mere håndgribeligt at se, om man er kommet nærmere sine mål. Det er en måde at gøre målene for besætningen og målene for økologien konkrete.

Hent manualen Kvieliv 100 som PDF

Hent excel-regneark til beregning af velfærd

 

Projektet startede 01.01.07 og sluttede 31.12.07