Heste som afgræssere

Har du overvejet heste som afgræssere? At bruge heste til afgræsning kan være til stor gavn for naturen. Det er dog vigtigt at antallet og typen af heste tilpasses det sted, der skal afgræsses. Denne del af projektet er lavet af jordbrugsteknolog studerende Sigrid Wisbech Etzerodt. Det er lavet som del af min praktik hos Økologisk Landsforening, hvor jeg har været i praktik fra marts - maj 2012.

Mangler du dyr til at afgræsse naturarealer eller har du problemer med lysesiv eller andre mere stride græsarter, er afgræsning med heste måske det rette valg for dig.

Jeg vil med denne hjemmeside ikke sige at heste er de bedste dyr til alle områder, men de kan være et rigtig godt valg, både som eneste dyr og som del af en samgræsningsplan.

Både kvæg, får, geder og heste kan bruges til afgræsning af naturarealer. Hver dyreart har sine fordele og ulemper i forhold til de andre.

Den lysåbne natur er helt afhængig af at blive afgræsset for at forblive lysåben. Heste er et vigtigt dyr i denne afgræsning, der bør bruges mere end den bruges i dag. Den skal dog bruges på de rette steder, med det rigtige antal og af rette type for at det bliver en succes.

Heste er ikke drøvtyggere, derfor æder de mere når næringsindholdet falder, hvilket gør dem gode til at afgræsse æringsfattige græsser.

Det er dog vigtigt at antallet af heste ikke er så højt at græsset dødbides, men holdes tilpas nede til gavn for både flora og fauna.

Overvejelser inden beslutningen tages

Det første du skal overveje er hvilken type natur der er tale om. På siden naturtyper er forskellige naturtyper beskrevet og der er givet ekspempler på hestegræsning i de forskelige  typer natur.

Dernæst skal du overveje hvilken type hestehold du vil vil vælge, du skal både overveje hestens race, alder og om du vil bruge egne heste eller andre hestes.

Hestens antal, måde at græsse på og valg af føde er det der afgør om heste er det rette valg. På siden græsningsadfærd er dette beskrevet og der er en vejledning i antallet af heste.

Inden du anskaffer dig hestene er det vigtigt at du har kendskab love og regler på området, således du ikke kommer til at overtræde dem. For alle gælder reglerne i "lov om hold af heste" økologer skal ligeledes overholde reglerne for økologisk jordbrugsvirksomhed.

Hvem er jeg?

Denne del af projektet er lavet af jordbrugsteknolog studerende Sigrid Wisbech Etzerodt. Det er lavet som del af min praktik hos Økologisk Landsforening, hvor jeg har været i praktik fra marts - maj 2012.

Projektet og den øvrige viden jeg har fået i praktikken vil også blive brugt i mit afsluttende eksamensprojekt, jeg skal skrive fra maj-juni 2012.

Til juni bliver jeg færdiguddannet som jordbrugsteknolog med speciale i hest, fra afdelingen i Vejlby, der hører under Århus Erhvervsakademi.

undefined

Hansi der græsser. Foto: Sigrid Etzerodt
 
Denne information er lavet som et mindre projekt ved siden af projektet Fælles naturfremme.

Yderligere information

Omkring love og regler er det vigtigt, at du holder dig orienteret om de nyeste love og regler.

Afgræsning

Anna Worm har i 2011 skrevet rapporten "Hesten i naturplejen". Den giver et overblik over muligheder og begrænsninger i anvendelsen af heste i naturplejen.

Rita M. Buttenshøn har i 1998 lavet et videnblad for videntjenesten hos Skov & Landskab om hesten som naturplejer.

Skov & landskab står også bag projektet "Græsning på ekstensivt drevne arealer", der er et græsningsprojekt lavet i Mols Bjerge. I projektet blev bl.a. brugt heste og kvæg til at afgræsse.

Rita M. Buttenshøn har også lavet bogen "Græsning og høslæt i naturplejen", der også giver overblik over mulighederne for at pleje naturen på de lysåbne arealer.

På Miljøministeriets hjemmeside findes en Naturplejeportalen, hvor der står rigtig meget om forskellige naturtyper og pleje af disse, herunder afgræsning:

Mette N. Hansen har i 2006 lavet opgaven "Vilde heste i Danmark - et alternativ til den eksisterende naturpleje".

Opgaven undersøger muligheden for at indføre Przewalskihesten som vild hest i Danmark.

Opgaven kan lånes ved at bestille den gennem bibliotek.dk

Biologisk forening for Nordvestjylland har i 2009 lavet en rapport om muligheder og begrænsninger i at pleje naturarealer. Der står kun lidt om afgræsning med heste (under samgræsning).

Se mere her: naturpleje som driftsgren.

Lovgivning

Specielt for økologiske bedrifter

Reglerne for hold af heste på den økologiske bedrift er beskrevet i "Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion", udgivet af ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri, under NaturErhvervsstyrelsen.
Genvej til Naturerhvervshjemmeside klik her.

For alle hestehold

En guide til "lov om hold af heste", udgivet af landbrugsinfo kan ses her: Guide til lov om hold af heste. Efter "lov om hold af heste" er vedtaget er der lavet en ændring, rettelsesbladet kan ses her. "Lov om hold af heste" bliver revideret i 2012, de nyeste regler forventes at komme på Landbrugsinfos hjemmeside under heste og lovgivning.

Heste generelt

Fodring:

Landbrugsforlaget har udgivet bogen Fodring af heste. Her finder du generel information om vækst af både føl og ungheste. Der er også informationer om huldvurdering samt formler for udregning af hestens vægt.

Sygdomme:

Vil du vide mere om forfangenhed, er publikationen "Den store forfangenhedsguide", rigtig god til at give yderligere information. Den kan enten købes hos Brogaarden eller lånes på forskellige biblioteker.

Her på siden kan du læse mere om:

Naturtyper

Valg af hestehold

Jydske heste

Græsningsadfærd

Regler på området