Naturvandring i Vejle 2012

D. 15. august 2012 viste Lars Gleerup, natur- og vildtrådgiver rundt hos de 5 værter i Fælles naturfremme projektet. Naturvandringens formål var at informere interesserede om mulighederne for at forbedre vilkårene for agerlandets insekter og dyr.
Natur- og vildtrådgiver Lars Gleerup fortæller om naturstriber i markkanten - Foto Marie-Louise Simonsen

Rod er godt

"Langt græs, stenbunker og grene der ligger i bunker ved siden af marken ved f.eks. vandløb eller markskel er vigtige for at forskellige små dyr og insekter trives. Så lad endelige være med at rydde for meget op" siger Lars Gleerup, Natur- og vildtrådgiver, smilende til de landmænd der er mødt op til naturvandringen.

"Når det levende hegn beskæres, skal det beskæres kraftigt. Gerne meget mere end du tror. Det ser ikke særlig godt ud lige efter beskæring, men det vokser hurtigt til og bliver hurtigt rigtig flot igen" siger Lars og fortsætter "Både kort græs og langt græs er vigtigt. Det korte græs giver mere næring end det lange, og er derfor foretrukken føde for rigtig mange dyr, samtidig giver det mulighed for at våde dyr kan tørre. Det lange græs, flerårige græs, er rigtig godt at lave redde i for de jordrugende fugle".

En fryd for øjet

Blomster, søer, markskel og markveje kan have en lige så stor værdi for øjet som for naturen.

Værterne i Fælles naturfremme har etableret naturstriber. "Lavere udsædsmængde og isåning af blomster i kanten af marken er en fryd for øjet og til stor glæde for insekter" fortæller Lars og de deltagende landmænd i naturvandringen nikker samtyggende. "Markveje og barjordsstriber har dyrene også stor glæde af, når de trænger til at tørre efter et regnskyl eller et støvbad. I virkeligheden skal der ikke meget til for at ændre levevilkårene for dyrelivet. Små tiltag her og der kan gøre en kæmpe forskel" siger Lars.

Andre tiltag som forhøjninger eller markskel mellem marker med flerårigt græs er også rigtig godt. Der er varmt på den ene side og fugtigt på den anden, dette giver gode levevilkår for mange insekter og dyr. Markskel i form af insektvolde kan med stor fordel laves så større åbne områder brydes.

Søer og vandhuller bør åbnes mod sydsiden, så der kommer lys ind og mulighed for til- og udgang for dyrene.

Naturtiltag til hele livet

Når der laves naturtiltag for at forbedre levevilkårene, for f.eks. agerhønen, er det vigtigt at tænke på hvad agerhønen har brug for i løbet af den livscyklus. Der skal både være insekter til kyllingerne, jord til jordbadning, kort græs eller barjordsstribe til at tørre på efter regnvejr og langt græs til at lave rede i.
"Store træer og lange tætte hegn er ikke en fordel for agerhønerne, de giver gode betingelser for rovdyrene" siger Lars.

Men hvad med støtten?

"Alle tiltagene omtalt her og på naturvandringen kan laves således at det ikke har indflydelse på din enkeltbetaling" slutter Lars. Og alle de fremmødte landmænd til naturvandring slentrer tilbage mod start til en pølse med brød og kartoffelsalat. Munden står ikke stille, naturvandringen har givet mange spørgsmål til hvordan de skal lave tiltag på deres egen bedrift.

Billeder fra dagen

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined