Fælles naturfremme 2013

Tre grupper landmænd udarbejder i 2012 og 2013 en kollektiv naturbeskrivelse og plan for naturtiltag i deres område. Projektet faciliterer deres samarbejde, så de i fællesskab kan arbejde for at bevare og sikre bedre vilkår for agerlandets dyr.

Resultater

"Fælles naturfremme" er et projekt der bygger videre på den viden, der blev opnået i projektet "Effektiv naturfremme" fra 2010-11.

Fælles naturfremme startede i 2012 med at fem landmænd gik sammen om at få udarbejdet en kollektiv naturbeskrivelse og plan for naturtiltag i deres område. 

I 2013 er der dannet to nye grupper, som består af både økologiske og konventionelle landbrug. Ligesom sidste år vil projektet være med fokus på forskellige tiltag til fordel for agerlandets dyr.

Tiltagene kan følges af alle interesserede i form af markvandringer, avisartikler og opdateringer her på Økologisk Landsforenings hjemmeside. På hjemmesiden kommer både interviews og dokumentation i form af billeder og film. Derudover vil der blive lavet beskrivelser af den praktiske etablering samt pleje af de forskellige tiltag.

Der vil også blive lavet en beskrivelse af mulighederne for kollektiv planlægning i fremtiden. Følg med og bliv inspireret.

Insekthoteller

Har du også lyst til at lave et insekthotel til de vilde bestøvere? Opskriften er ret simpel og udbyttet stort. 

Flere dyr i agerlandet

- et katalog der giver indblik i dyrenes liv, og hvad du kan gøre.

Det har brugere af kataloget sagt:

"Jeg modtog kataloget i tirsdags og har gennemgået den med stor fornøjelse.
Den fortjener at blive læst af mange og jeg håber den indgår i undervisning mv. på diverse skoler som f.eks. Landbrugsskolen, uddannelse af nye jagttegnsmodtager" - Ulf Bjerre

"Det er lige sådan et katalog der skal til for at jeg kommer i gang. Jeg kan ikke selv se mulighederne, men jeg vil enormt gerne i gang og det her katalog giver mig de værktøjer jeg skal bruge" - Jesper J. Petersen

"Tak for kataloget. Jeg glæder mig til at læse det igennem igen" - Bent Staugaard

"Dette katalog skal da ud til alle landmænd" - annonym på Agromek 2012

"Bladet Jæger kunne henvise til den i deres blad. Jeg synes det er et rigtig godt og seriøst stykke arbejde I har gjort. Tillykke med det" - Ulf Bjerre

Naturpleje med heste

Den lysåbne natur er afhængig af naturpleje for ikke at gro til. Naturplejen kunne f.eks. være afgræsning med heste.
 
Heste er et vigtigt dyr til denne afgræsning, der bør bruges mere end den bruges i dag som afgræssere. Den skal dog bruges på de rette steder, i det rigtige antal og af rette type for, at det bliver en succes.
En vellykke hesteafgræsning kan bl.a. reducere lysesiv og fremme lyngspiring og orkidéer.
Du kan hente inspiration og information om heste som afgræssere her: Heste som afgræssere. Der er generel information om egnede naturtyper, græsningsadfærd og valg af hestehold.

Projektbeskrivelse

Start dit eget Fælles naturfremme projekt og få mere natur på din bedrift

Der er flere naturtiltag, der kan etableres for at fremme og bevare agerlandets dyr, uden at det er meget dyrt eller koster mange arbejdstimer.

Hvad er fælles naturfremme?

Fælles naturfremme er et samarbejde mellem landmænd eller andre lodsejere om at få etableret nogle naturfremmende tiltag. Fordelen i at være flere er, at man er fælles om arbejdet, giver hinanden inspiration, kan trække på hinandens erfaringer samt dække et større område, og derved være medvirkende til at skabe flere sammenhængende naturarealer.

Du kan også sagtens gøre det alene. Der er flere tiltag, såsom fodposer, barjordsstriber mm. som snildt kan etableres og plejes af enkeltpersoner.

Som deltagende i et naturtiltag projekt kommer du omkring:

  • Din bedrifts natur
  • De naturtiltag der er relevante for din bedrift
  • Bedre eller nye jagtmuligheder
  • Frø og etablering af tiltag
  • Facilitering af samarbejdet mellem dig og andre interesserede

Det kan du gøre for at starte en gruppe:

  • Invitere naboer, andre bekendte eller interesserede.
  • Afholde et introduktionsmøde til bedrifterne, og præsentere deltagerne for hinanden.
  • Rundtur på jeres bedrifter - jeres mulighed for at fortælle om jeres ønsker til naturtiltag. Besøget danner grundlag for de tiltag, der kan laves på området og forslag til andre naturtiltag.
  • Præsentation af naturgrundlag. Udvælgelse af tiltag, der ønskes igangsat. Planlægning af hvem der gør hvad.
  • Evalueringsmøde om etablering, pleje og samarbejdsform.

Ønsker du viden om naturtiltag inden du starter kan du se mere i kataloget "Flere dyr i agerlandet". Eller kig i kataloget "Naturstriber, insektvolde og andre tiltag".

Læs om erfaringerne fra tidligere projekter om samme emne

"Fælles naturfremme" er et projekt der bygger videre på den viden der blev opnået i projektet "Effektiv naturfremme" fra 2010-11. I 2012 gik fem landmænd fra et afgrænset område sammen om at få lavet en kollektiv naturbeskrivelse og plan for naturtiltag i deres område, læs om mere om værterne.

Projektet løber fra 01.01.2012-31.12.2013 og udarbejdes med støtte fra Promilleafgiftsfonden for landbrug.

Her kan du læse mere om:

Grupper 2013

Status hos værterne 2012

Naturvandring i Vejle 15. 2012

Naturbeskrivelser 2012

Katalog: Flere dyr i agerlandet

Info til erfa-grupper

Kollektiv naturbeskrivelse 2013

Veterantræer

Det gode vandløbsmiljø

Idékatalog: Naturfremme

Insekthotel

Naturbeskrivelser 2013

Se også:

Fælles naturfremme 2012

Effektiv naturfremme 2011