Grupper 2013

Her kan du læse om de to grupper, som deltager i projektet ”Fælles naturfremme” i 2013. De er alle landmænd, og har mange års erfaring inden for landbruget. Via samarbejdet er de medvirkende til at bevare og skabe bedre vilkår for agerlandets dyr

Beskrivelse af gruppe (Silkeborg 1)

Grete Strange Kjær Gjellerod og Gene Gjellerod

Areal: 14,8 ha
Driftsgren: Forpagter jorden til afgræsning
Natur og naturtiltag før projektstart: kile på ca. 0,5 ha tilsås med vildtblandinger, levende hegn, jorddiger, skov
Arter der ønskes tilgodeset: padder mm. i forbindelse med anlæggelse af sø

Gritt Gjellerod

Areal:
Driftsgren: Afgræsning og korn
Natur og naturtiltag før projektstart: Hede der afgræsses og et sogneskelsdige
Arter der ønskes tilgodeset: Heden, og derudover hare og råvildt.

Leif Voetmann

Areal: 4,6 ha
Driftsgren: Grøntsags producent
Natur og naturtiltag før projektstart: skov, agerjord (brak i 23 år)
Arter der ønskes tilgodeset: Har ikke nogen specielle ønsker

Beskrivelse af gruppe (Silkeborg 2)

Jesper Juul Jeppesen I/S

Areal: 22 ha + det der lejes
Driftsgren: planteavler
Natur og naturtiltag før projektstart: skov
Arter der ønskes tilgodeset: agerhøns

Henrik Nørding

Areal: 12 ha
Driftsgren: Arbejder på projekt ang. hamp til protein
Natur og naturtiltag før projektstart: skov, sø, læhegn
Arter der ønskes tilgodeset:
 
Beliggenhed: områdebeskrivelse af lodsejernes ejendomme/jorde/lodder fra 2013

Værterne fra 2012

Ønsker du at læse en beskrivelse af værterne fra 2012, som var den første gruppe til at arbejde med Fælles naturfremme, klik her. Her vil du få en beskrivelse af deres driftsgren, hvad de havde af natur på bedriften inden de gik i gang og, hvilke tiltag der er gjort for at skabe de bedste vilkår for agerlandets dyr og planter.
 
Naturbeskrivelsen fra natur- og vildtkonsulent

Status på naturtiltagene fra 2012

Naturvandring 2012

Kollektiv naturbeskrivelse 2013