Barjordsstribe

Barjordsstriber kan benyttes som "varmestue", tørreplads og transportvej for agerlandsfaunaen.
Foto: Marie-Louise Simonsen, Økologisk Landsforening

Barjordsstribe

Opharvet eller fræset stribe på 1-2 meters bredde. Striben skal placeres yderst i marken, men kan også placeres midt i marken. Skal placeres min. 5 meter fra søer, åbne vandløb, kystlinier og beskyttede fortidsminder.

Funktion

Barjordsstriber giver et åbent areal, hvor sollyset kan opvarme jordbunden. Striben kan benyttes som "varmestue", tørreplads og transportvej for agerlandsfaunaen. Fuglene har brug for støvbade (bale) for at pleje fjerdragten, desuden kan de også finde andre insekter og nye spirer på striberne. Striben udgør derudover en spredningsbarriere for ukrudt mellem faunazone og den dyrkede landbrugsafgrøde.

For hvem?

Fugle, ukrudt

Hvad indeholder den?

Barjord

Etablering

Striben skal vedligeholdes og fremvoksende vegetation forhindres ved jordbehandling med passende mellemrum med f.eks. en harve, en rive eller en jordfræser.

undefined

Foto: Marie-Louise Simonsen, Økologisk Landsforening

Lovgivning

Barjordsstriberne må max. være 2 meter brede og skal placeres i markens yderkant. Barjordsstriben regnes med i markens samlede areal. Hvis barjordsstriben ligger midt i marken, skal marken opdeles.

Vær opmærksom på, at der ifølge reglerne for enkeltbetaling skal holdes en afstand på 5 meter fra barjordsstriben til åbne vandløb, søer og beskyttede fortidsminder.

Tilbage til idékatalog med naturfremmetiltag