Udlæg af natur i svært tilgængelige arealer

Hjørner, spidse markstykker og lignende til vildt danner et vigtigt fødegrundlag for flere dyrearter. En blanding af et- og flerårige afgrøder giver dækning og føde også i vinterhalvåret.

Udlæg af natur i svært tilgængelige arealer

Er ikke et støtteberettiget tiltag. Men, de kan etableres steder, hvor det kan være svært at dyrke jorden alligevel. Det kan f.eks. være en stribe langs et stykke skov eller et hegn. Det kan også være et hjørne af en mark, der er spids og svært tilgængelig, måske kræver det mange vendinger at dyrke det, hvilket koster tid og penge.

Funktion

Udlæg af natur i svært tilgængelige arealer skal afdække forskellige formål som f.eks. at sikre føde og/eller dækning til vildtet. Stykket kan være et fødetilskud til eksempelvis råvildt og harer i den sene vinter og det tidlige forår. De kan også sikre et varieret udbud af insekter, således at hønsefuglenes kyllinger får gode muligheder for at fouragere. Bladhvepse, cikader, bladlus, tæger, biller, larver etc. giver kyllingerne livsnødvendig proteinrig føde, som de skal have straks efter de er klækket og ca. 3-4 uger herefter. Stykket kan også give harekillinger et fødetilskud i sommerperioden, hvor de ofte har svært ved at finde friske grønne spirer, når alting står modent.

For hvem

Sanglærken, agerhønen, haren

Hvad indeholder den?

Majs, kan sås i en ren bestand, hvis man har mulighed for at holde dem ordentligt rene, og tilmed får det gjort hvert år. Naturudlæg i svært tilgængelige arealer eller i en brakmark og lignende, kan f.eks. bestå af 12-14 rækker hurtigt voksende energipil. Pilen skaber læ og dække og på de brede blade sidder insekter i fasanhøjde og på stammerne sidder der lus i lange rækker. I kombination med pilen kan der anlægges en græsstribe med kort vegetation, hvor vildtet kan tørre sig, samt en stribe med en blanding af solsikke, honningurt, hestebønne og evt. fodermarvkål.

Katalog:

Vildtafgrøder fra DLF

Etablering

Etableres hvor der er mulighed for det, det kan f.eks. være på brakarealer. Her kan der gøres meget for at tilgodese vildtet og naturen generelt. Lav altid en læside på vildtagren, der kan være meget stor forskel på fremspiringen fra vind- til læside.

undefined

Kløverspor i brakmark. Foto: Kim Lindgren - www.raavildt.dk