Kollektiv naturbeskrivelse, Vejle 2013

Kollektiv naturbeskrivelse og samarbejde om naturpleje for et geografisk sammenhængende område mellem de 5 økologiske værter i Vejle.
Værterne; Frank, Kurt, Erling, Villy og Alf. Foto Marie-Louise Simonsen.

Kollektiv naturbeskrivelse føres ud i livet i Vejle

- Samarbejdet er til glæde for både vildtet og de deltagene landmænd

5 økologiske landmænd har i samarbejde med Økologisk Landsforening fået lavet en kollektiv naturbeskrivelse for deres arealer og oprettet et samarbejde omkring etablering af naturtiltag. Naturbeskrivelsen er blevet udarbejdet på baggrund af den eksisterende natur, både på bedrifterne og i nærområdet.

Naturen i centrum

Den sammenhængende natur er i centrum i projektet fælles naturfremme. Naturbeskrivelsen har givet et indblik i den natur som fandtes på bedrifterne samt idéer til hvad der kunne gøres for at vedligeholde og genoprette den eksisterende natur. Derudover er der kommet bud hvordan den eksisterende natur kan forbedres med enkle tiltag. "I området er der rigtig meget natur, også rigtig god natur, og det ville være dumt ikke at tage udgangspunkt i det" siger Anna Bodil Hald fra Natur&Landbrug, som har lavet naturbeskrivelsen.

Samarbejdet mellem de deltagende landmænd har givet god synergi til at komme i gang med at få lavet naturtiltag på bedriften. Samtidig er det blevet meget tydeligt, hvad der kan gøres for at området hænger bedre sammen for dyrelivet. Men også biodiversiteten er der blevet sat fokus på. "Vi anede at der var meget natur og også en rig biodiversitet i området" siger både Erling og Kurt, der begge deltager i projektet. "Men vi anede ikke hvad der skulle til for at vedligeholde og forbedre det. Vi troede egentlig at naturen var i god behold på vores jord, nu hvor vi driver den økologisk", fortsætter Kurt.

"Det er lige præcis det" siger Anna Bodil og forsætter "det er ikke nok bare at dyrke jorden økologisk, men økologerne skal da udnytte det forspring de har i forhold til de konventionelt dyrkede marker". Faktisk skal der ikke ret meget til, små tiltag kan gøre en stor forskel, mener Anna Bodil.

Den kollektive naturbeskrivelse har givet bedre og mere sammenhængende natur, hvilket giver bedre overlevelsesmuligheder for vildtet i området, men det har også givet et godt naboskab og bedre kendskab til de enkelte bedrifter og den sammenhæng der er mellem naboens jord og ens egen jord.

undefined

Foto: Lisbeth Nielsen, Natur&Landbrug.

De forskellige tiltag

De 4 af landmændene er naboer, hos dem er der lavet forslag om at kæde alle ejendommene sammen med naturstier, således at både vildtet og de 4 naboer kan nyde naturen, på gå ture mellem bedrifterne.

Tiltag som stenbunker, variation i det levende hegn og forbedring af eksisterende vandhuller er også blevet taget rigtig godt i mod.

Fra individuelle idéer, til den samlede plan

Udfordringen i dette projekt har været at få alle tanker og idéer til at blive et fælles projekt for landmændene. Her har naturbeskrivelsen været en god hjælp til at give et overblik over udfordringerne og mulighederne for området. Desværre har udsigten til mange bræmmer ved vandløbene på bedrifterne, gjort at landmændene gerne vil vente med at etablere forskellige naturtiltag langs vandløbene. Når der til efteråret er kommet en afklaring på reglerne omkring bræmmerne, vil der også her være et ønske om at etablere tiltag der giver en god sammenhæng mellem bedrifterne.

Det videre forløb

Projektet er kun halvvejs, samarbejdet er godt i gang, naturbeskrivelsen er lavet og blomsterfrøene bestilt. Nu er det tid til at landmændene, i fællesskab og hver for sig, skal etablere de forskellige tiltag på bedrifterne. Til efteråret skal tiltagene vises frem, med bl.a. en offentlig naturvandring og samarbejdet skal evalueres.

Vil du vide mere?

Om projektet effektiv naturfremme 2011, der er forløber for dette projekt

Læs om de truede dyr projektet har fokus på

Idékatalog med naturfremmetiltag

Flere erfaringer og relevante links

Info om projektet

  • Der er 5 værter
  • ca. 250 ha heraf 110 ha samlet syd for Vejle og 37 ha nord for Vejle
  • Tiltag i projektet tager udgangspunkt i dem der er beskrevet i hæftet Naturfremme i agerlandet - Naturstriber, insektvolde og andre tiltag