Status hos værterne fra 2012

De fem værter har fået lavet en naturbeskrivelse. I samarbejde er de nået frem til at etablere en naturstribe langs et vandløb. Frank har fået etableret 2 insektvolde og naturstriber. Alf har etableret både natur- og barjordsstriber.
Insektvold hos Frank Olesen, maj 2013

Frank

2013

Seneste billede af insekvold og barjordstribe hos Frank. Mælkebøtterne som ses på billedet af insektvolden er en vigtig blomsterplante for insekter og føde for dyrene. Indvandring af mælkebøtte er derfor velkommen i naturstriber og andre naturtiltag.

Blomstringen sker normalt i april-maj, men græssede eller klippede planter kan blomstre helt frem til september. Den forlængede blomstring giver en kontinuerlig fødekilde til bierne og sikre dermed en fødekilde for bier og andre bestøvere hen over vækstsæsonen.

2012

Frank har på sin bedrift allerede en del naturtiltag. De tiltag der er lavet på bedriften er dels for at forbedre vilkårene for dyrelivet og dels for at afprøve måden af anlægge insektvolde. Insektvolde anlægges normalt ved at lave plovfurer der vender ind mod hinanden. Klik her - for uddybning af etablering af insektvolde. Men hos Frank har vi valgt at afprøve en ny metode, for at se om det er en nemmere måde at anlægge insektvolde på og for at se udviklingen af plante og dyreliv på voldene. Som arbejdet skrev frem blev det dog tydeligt at voldene blev for store, men det bliver spændende at følge livet på voldene.

Etablering af insektvolde hos Frank

Frank har optaget lidt video fra etableringen af insektvolden hjemme hos ham:

undefined

undefined

undefined

En af de tre søer der er på Franks bedrift:

undefined

Kurt

En stenbunke som denne i hjørnet af en mark eller i forbindelse med en sø er levested for mange dyr.

undefined

Kurt har etableret nogle gode naturstriber med græs langs sine hegn.

undefined

Kurt har også etableret naturstriber. Det er gjort i en vinterafgrøde med en 4-hjulet motorcykel, ATV. Billederne er lidt uskarpe, men det er tydeligt hvordan naturstriberne er blevet lavet.

undefined undefined

Kurt ser på fremspiringen af naturstriberne. Det ser ud som om naturstriben har det svært i konkurrencen med den etablerede afgrøde.

undefined

Alf

Alf har etableret et naturstribe langs et jorddige i markkanten. Der er brugt en blanding fra frøsalget som hovedsageligt tilgode ser fugle og bestøvere. Blandingen er blevet efteretableret i vintersæden. Først harvede Alf striben et par gange, herefter såede han frøblandingen ud.

undefined

Det er tydeligt at blodkløver på dette ridspunkt. Senere blev honningurt og solsikkerne meget tydelige i landskabet.

undefined

Her ses også hvad harvningen gjorde, den har ikke fuldstændig fjernet afgrøden, men den er blevet tyndet så meget at der er plads til blomstrende arter og at dyrene kan komme til føden.

undefined