Veterantræer

Gamle veterantræer med hulheder er den danske naturs rigeste levesteder.
Veterantræer 2012 - Dødt træ giver liv til mange andre organismer. Foto: Peter Eisig

I kronen lever bladædende insekter, på grene og stammer trives mosser og laver, i den hule stamme bor ugler, skovmår, flagermus, og samtidig er hulheden spisekammer for smældere, torbister og træbukke - store smukke biller.

På døde grene og døende dele lever svampe, som kun kan overleve på træ af store dimensioner - træboende pigsvampe, fedtporesvampe, egetunge og mange flere.

De store poresvampe er selv levested for et mylder af insekter, bl.a. stærkt specialiserede svampemyg. På træernes rødder lever mykorrhizasvampe: rørhatte, skørhatte, fluesvampe, ridderhatte, slørhatte m.fl.

Veterantræerne må gerne stå lyst, evt. solitært i marker og hegn, idet mange af insekterne er varmeelskende. Egetræer bliver også meget ældre hvis de står lyst end hvis de står i en skyggefuld skov. Træerne må også gerne stå i nærheden af vådområder, idet mange af mosserne og laverne foretrækker et fugtigt miljø.

Veterantræet er et levende træ i langsom vækst eller ligefrem misvækst - enten på grund af alderdom eller tidlige skader. Hvis man af sikkerhedsgrund er bange for nedfaldende grene, bør man bevare hovedstammen, når udhængende grene skæres af.

Det er typisk nogle andre skadedyr og svampe der angriber unge træer i vækst, end de svampe og biller som lever i veterantræer, så de gamle træer smitter ikke de sunde træer.

Vil du vide mere?

Om projektet effektiv naturfremme 2011, der er forløber for dette projekt

Læs om de truede dyr projektet har fokus på

Idékatalog med naturfremmetiltag

Flere erfaringer og relevante links