Alternative innovative dyrkningssystemer i landbruget

Projektets formål er at etablere og drive netværk for landmænd med hurtig udveksling af viden om og erfaringer med alternative og innovative dyrkningssystemer i landbruget med henblik på at videreudvikle produktionen.

Formål

Projektets formål er at etablere og drive netværk for landmænd med hurtig udveksling af viden om og erfaringer med alternative og innovative dyrkningssystemer i landbruget med henblik på at videreudvikle produktionen.

Forventede effekter

Projektet øger udbytterne på landmændenes bedrifter, alt efter potentialet i de forskellige dyrkningssystemer. En sekundær målgruppe for projektets leverancer er planterådgivere og forskere, som får vigtig adgang til at lokalisere nye emner til forskning og forsøg

Aktiviteter

Projektet samler erfaringer fra praksis om en række alternative og innovative dyrkningssystemer, som afprøves af landmænd. Det sker i en spørgeundersøgelse hos planteavlsrådgivere og landmænd, som dels skal lokalisere, hvor der afprøves relevante tiltag, dels skal afdække, hvilke faglige områder der for landmanden er mest betydende for fortsat bæredygtig vækst og succes i dansk landbrug. Der indsamles også viden om aktiviteter inden for alternative og innovative dyrkningssystemer hos udenlandske landmænd. På baggrund af vidensindsamlingen udgives et inspirationskatalog om dyrkningssystemerne, og der oprettes en facebookside til erfarings- og vidensudveksling om dyrkningssystemerne for landmænd, rådgivere og forskere. Der oprettes netværk og skabes en platform for iværksættelse og deling af markmøder, videooptagelser i marken studieture i ind- og udland.

Arrangementer

Markmøder, afholdte og kommende:

Vintermøde - besøg to innovative økologer
Afholdt den 12. december 2019. Beskrivelse: Gårdbesøg hos Jan Volmar og Axel Månsson, Brande, og bliv inspireret af deres tilgang til at gøre jorden mere frugtbar jord og udnytte ressourcerne på bedriften bedre. Jan Volmar driver sammen med sin søn Mads en bedrift med økologisk planteavl og ægproduktion. Bedriften arbejder bl.a. med større selvforsyning med foder og har gennem årene eksperimenteret med proteinfodermidler fra egne marker. Axel Månsson dyrker frilandsgrøntsager i stor stil, producerer økologiske æg, har senest bygget biogasanlæg og arbejder med kompost.

Demonstration af maskinen der vedligeholder økologiske græsmarker eller nedmulder efterafgrøder
Afholdt den 20.december 2019. Beskrivelse: Demonstration af maskinen Press-Air fredag den 20 i Skanderborg. Press-air består af en tromle, der glatter køresporene ud, og lige derefter kører en cylinder med 468 knive, der skærer sig ned i 16 centimeters dybde. Press-Air er egentlig udviklet til at vedligeholde økologiske græsmarker, men bliver videreudviklet så den fremadrettet også kan anvendes til at nedmulde efterafgrøder i 8-16 cm dybe.

Studieture, afholdte og kommende:

Studietur til Irland, oktober 2019

Resultater og formidling

Inspirationskatalog version januar 2020.

En Facebookgruppe hvor landmænd kan dele erfaringer med andre, der går op i at afprøve spændende tiltag og ideer. Du kan blive medlem af gruppen her.

Et netværk for rådgivere og landmænd som ønsker at dele erfaringer med alternative innovative dyrkningssystemer. Vil du være med så skriv en email til projektleder Janne Aalborg Nielsen, jan@okologi.dk.

Artikler

Videoer fra udvalgte bedrifter

Projektperiode

1. januar 2019 – 31. december 2020 

Projektstøtte

Projektet er støttet af Promilleafgiftsfonden og Fonden for Økologisk Landbrug.