Best practice i økologisk planteproduktion

Et godt håndværk kan flytte økologisk planteavl. Og nye gode løsninger til at optimere udbyttet formidles bedst ved, at dygtige landmænd personligt fortæller om deres erfaringer. Budskabet kommer tydeligt frem ved deres praktiske tilgang til formidlingen.
Gotlandsk børst. Foto: Marie-Louise Simonsen

Formål

Projektets formål er at give økologiske planteavlere et værktøj til at forbedre deres udbytter. Det skal gennem formidling (fra landmand til landmand) illustreres, hvordan økologisk planteavl kan praktiseres, når den samlede viden og produktion er planlagt i en økologisk helhedstænkning.

Forventninger til projektet

Den forventede effekt af projektet er, at økologiske planteavlere:

  • inspireres til nye arbejdsgange og muligheder for at producere kvalitetskorn
  • opnår ny viden om håndtering af rodukrudt
  • får indsigt i potentialet i rækkedyrkning
  • får mere indsigt i, hvordan de kan etablere naturtiltag på deres egen bedrift

På kort sigt vil solide resultater typisk slå meget hurtigt igennem ude på de økologiske marker. Det vil sige, at allerede i dyrkningssæsonen 2014 og 2015, vil flere landmænd være leveringsdygtige i kvalitetskorn på baggrund af rækkedyrkning med jordløsning og forskellige rodukrudtsstrategier. Samtidig forventes det, at der er etableret flere naturtiltag på de økologiske marker.

Aktiviteter

Kvalitetskorn fra høst til levering - startes i 2014

Producere en minifilm, der illustrerer tre forskellige metoder til at sikre kvalitetskorn fra høst til levering. Filmen viser landmanden, hvordan han kan udføre hver af de enkelte handlinger for høst, rensning, tørring og opbevaring. Derud over produceres et skema til egenkontrol, som sikrer levering af kvalitetskorn.

Bekæmpelse af rodukrudt - startes i 2015

Tre gode eksempler på landmænd, der ikke har problemer med rodukrudt, og præcise beskrivelser af, hvad de gør for at bekæmpe deres rodukrudt. Der vil være fokus på strategi og brug af maskiner til bl.a. pløjning og stubharvning.

Potentialer med rækkedyrkning - startes i 2015

Succeshistorier om rækkedyrkning som middel til bekæmpelse af frøukrudt beskrives og gøres tilgængelige for andre landmænd. Gennem korte film og landmandens egen fortælling illustreres det, hvordan maskiner bedst bruges i praksis, og ligeledes vil erfaring med etablering af efteafgrøder i rækkedyrkede afgrøder blive formidlet. Herudover undersøges frigørelsen af N i jorden ved rækkedyrkning og der bliver set på potentialet i dyrkning af hvede til mel.

Mere natur på bedriften - startes i 2014

Landmænd formidler erfaringer med at etablere konkrete naturtiltag, bl.a. hvordan de koordinerer og planlægger deres naturtiltag i markplanlægningen. Der oprettes en webside for de erfaringer og færdigheder, som succesfulde landmænd har med naturtiltag gennem flere år. Det vil være muligt at følge livet i en naturstribe, barjordsstribe og en lærkeplet igennem vækstsæsonen.

Dyr i vildtstriber 

Et vildtkamera blev opsat hos tre landmænd, der har været med i projektet. Formålet med at opsætte vildtkamera var at sætte fokus på områder som man normalt ikke har regnet for et særligt område for vildtet, og vi vil gerne dokumentere, at der foregår aktiviteter på andre tidspunkter end hvor mennesker er i nærheden.

Projektperiode: januar 2014 - august 2015

Projektet er støttet af Promilleafgiftsfonden for landbrug.

Se hvordan du får efterafgrøderne tidligt i jorden: Efterafgrøder sikrer mere kvælstof i sædskiftet