Økologisk kvalitetskorn til brød

Velkommen til et webtema fuld af viden om økologisk brødkorn, mel og brød.

Her kan du læse om både gamle og nye kornarter og -sorter, og du kan hente inspiration til alle led i kæden fra landmand til bager.

Dette tema henvender sig først og fremmest til landmænd, møllere, bagere og andre professionelle, som går op i kvaliteten af deres produkter. Men interesserede forbrugere er også meget velkomne til at kigge med. Ved at klikke på menupunktet Korn finder du frem til en række undersider om det første led i kæden fra mark til bageovn. Tilsvarende finder du under menupunktet Mel adskillige undersider om møllerens arbejde. Og under Brød er der fokus på bagerens indsats.

Dette webtema er et af flere aktuelle initiativer til udvikling af økologi og kvalitet indenfor området korn og kornbaserede produkter. Andre initiativer er et nordisk netværk, et europæisk forskningsprojekt og Økologisk Landsforenings webtema maltkorn.dk. Også dem kan du læse mere om ved at klikke i menuen.

Temaet om økologisk brødkorn er lavet med støtte fra Promilleafgiftsfonden Teksten er skrevet af Per Henrik Hansen, hvor ikke andet er angivet. Projektleder er rådgivningschef Sven Hermansen, Økologisk Landsforening.

Mere viden

Europæisk forskningsprojekt

Forskere fra fem lande arbejder sammen om at udvikle kvaliteten af økologisk hvede i projektet AGTEX-Org.

Hvis det går, som en række europæiske forskere forestiller sig, vil både økologiske planteavlere, møllere og i sidste ende forbrugerne få gavn af forskningsprojektet med forkortelsen AGTEC-Org.

Projektet går ud på at undersøge og komme med forslag til forbedringer i hele produktionskæden fra landmandens dyrkning af økologisk hvede på marken, over tørring og lagring af høsten og frem til møllens formaling af kornet til mel.

Bagekvalitet og næringsværdi

Det overordnede formål er at "udpege landbrugsmæssige og fødevareteknologiske metoder til at forbedre bagekvaliteten og næringsværdien af økologisk hvede og samtidig undgå eller reducere forurening med mykotoksiner", som det hedder på projektets hjemmeside. Forkortelsen AGTEC-Org står for AGronomical and TEChnological methods to improve ORGanic wheat quality. Deltagerne i projektet er forskningsinstitutioner i Frankrig (hvor projektet koordineres), Schweiz, Østrig, Italien og Danmark (Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet under Aarhus Universitet).

Forsøg på mark og i mølle

Blandt aktiviteterne i projektet er:

  • Markforsøg med forskellige former for jordbehandling og gødskning.
  • Samdyrkning med bælgplanter.
  • Sammenligning af formaling med henholdsvis stenkværn og stålvalser.
  • Udvikling af nye teknikker til at forbedre kvaliteten af melet. 

Nordisk netværk

Netværk af forskere og praktikere arbejder med at samle og formidle viden om gamle nordiske kornsorter.

Under overskriften 'Nordisk Domesticeret Korn' mødtes et netværk af forskere, landmænd, møllere og andre interesserede i marts 2009 til en workshop i Roskilde om gamle nordiske kornsorter.

Her var der oplæg og debat om blandt andet kvaliteten af nordisk brødhvede, registrering og lovgivning i forhold til gamle sorter, mineraler og antioxidanter i korn - samt en hel del mere. Workshoppen var et af resultaterne af projektet "Forum for Nordisk domisticerede kornsorter til det nordiske køkken". Projektet har fået støtte fra Nordisk Råd og indgår i det større projekt Ny Nordisk Mad.

Aktører fra hele kæden

På korn-projektets hjemmeside kan man blandt andet læse at: "Projektets mål er at etablere et nordisk netværk for aktører med faglig interesse i nordisk domesticerede kornsorter til det nordiske køkken, det være sig aktører i hele kæden af forskere, producenter, forarbejdere, kokke, madprofessionelle og forbrugere. Netværket skal identificere, samle og formidle viden, som kan være med til at afprøve og udbrede anvendelsen af de nordisk domesticerede kornsorter."

Kontakt via hjemmeside

På projektets hjemmeside kan du finde navne og kontaktoplysninger på flere af deltagerne, ligesom der er præsentationer fra de oplæg, der blev holdt på workshoppen i Roskilde. Adressen er http://www.gastronordisk.net/.