Korn

Her kan du finde konkrete råd, solid baggrundsviden og inspirerende tanker om dyrkning af økologisk brødkorn med særlige kvaliteter.

For omkring 10.000 år siden indledte de første stenalderbønder i Mellemøsten korndyrkningens historie, da de begyndte at samle frø af og siden udså vilde græsarter. Græsarter som siden blev forædlet til de kendte kornarter.

Siden da har generation efter generation af bønder ikke blot høstet enorme mængder korn, men også erfaringer og viden nok til at fylde flere biblioteker. Op gennem det 20. århundrede gik megen praktisk viden om kornarter og -sorter imidlertid tabt, fordi nye tiders videnskabeligt funderede bestræbelser på at øge udbytterne gjorde den gamle viden irrelevant. På det seneste er der imidlertid kommet ny fokus på kvalitet frem for blot kvantitet.

Samtidig har økologien gennemløbet en markant udvikling, som blandt andet indebærer et nyt syn på, hvad kvalitet af brødkorn egentlig er. Nu drejer det sig ikke længere kun om, at kornet skal give grundlag for et luftigt brød med stor volumen, men også om brødets smag. Via menuen til højre kan du finde en række undersider, som behandler forskellige måder at arbejde med kvalitet på indenfor dyrkning af økologisk kvalitetskorn.

Mere viden

Regler for landbrug

Økologisk brødkorn skal dyrkes efter de almindelige regler for økologisk jordbrug. Det vil blandt andet sige, at marken skal have været i økologisk drift i mindst to år inden såning af den første afgrøde, der sælges som økologisk.

Du kan få rådgivning om regler og markdrift i øvrigt hos Økologisk Landsforenings konsulenter og hos økologi-konsulenter i andre organisationer. Reglerne for økologisk jordbrug kan du se på Plantedirektoratets hjemmeside.