På vej mod ny landsort

Forskningsprojekt skal udvikle økologisk hvedesort med stor genetisk variation mellem de enkelte planter.

I 2014 vil økologiske landmænd i Danmark være godt i gang med at bruge og videreudvikle en ny hvedesort, som har stor resistens overfor stinkbrand og i det hele taget er tilpasset økologiske forhold. Sådan lyder et scenario, som den selvstændige konsulent og planteforædler Anders Borgen fremlagde på Økologi-Kongres 2009 i Odense.

Hver plante forskellig fra de andre

Modsat de kendte nuværende hvedesorter vil den nye sort rumme en stor genetisk variation, så hver enkelt plante på marken vil være en lille smule forskellig fra naboplanterne. Et træk som den nye sort i øvrigt vil dele med de gamle landsorter, der i dag kun findes i genbanker og ganske små nicheproduktioner. På grund af den genetiske variation indenfor sorten vil den ikke kunne komme med på Plantedirektoratets sortsliste. Derfor vil ingen kunne hævde ejerskab til den eller kræve betaling fra avlerne, og såsæd vil blive handlet til samme pris som foder- eller brødkorn.

Otte mio. til forskning

Otte millioner kr. fra Fødevareministeriet borger for, at der er tale om mere end en luftig vision. Pengene blev i november 2009 bevilget til et forskningsprojekt, som Anders Borgen er involveret i, og som han forventer vil realisere tanken om at genoplive principperne i de gamle landsorter. - Men vi tager udgangspunkt i moderne højtydende sorter, og derfor vil nye landssorter give højere udbytte end de gamle. Målet er et udbytte, som mindst er på højde med de kendte moderne sorter, siger Anders Borgen.

Forskellighed giver styrke

Genetisk diversitet er et nøglebegreb for ham. Diversiteten (forskellighed mellem de enkelte planter) skal sikre, at sorten kan tilpasse sig de lokale forhold, og den skal gøre livet surt for stinkbrand og andre plantesygdomme. For når planterne er forskellige, får den sygdomsfremkaldende svamp svært ved at udvikle en biologisk nøgle, som den kan bruge til at trænge ind i alle planterne.

Triticale en lærestreg

Anders Borgen henviser til det omfattende angreb af gulrust i triticale i 2009, når han argumenterer for fordelene ved høj diversitet: - Det var jo en katastrofe, som skyldtes, at alle planterne på hver mark er genetisk helt ens. Når svampen har fundet koden til at angribe en af planterne, kan den angribe dem alle, forklarer han.

Open Source udvikling

I udviklingen af nye landsorter slår Anders Borgen til lyd for princippet Open Source, som det er kendt fra edb-verdenens udvikling af programmer som Linux og Open Office. Det vil sige, at alle interesserede frit kan bruge resultater i forædlingen, som andre har opnået. Til gengæld skal alle også stille deres egne resultater frit til rådighed for andre. Selv om arbejdet i første omgang drejer sig om hvede, kan principperne med genetisk diversitet og åben adgang til resultaterne bruges indenfor alle afgrøder.

Fakta om projekt for økologisk hvedeforædling

  • 'Bioteknologisk hvedeforædling til økologisk landbrug' er et fireårigt forskningsprojekt med start i januar 2010.
  • Budget: 7.993.000 kr.
  • Deltagere: Det Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet og Anders Borgens firma Agrologica.
  • Projektleder: Professor Søren K. Rasmussen.
  • Medarbejdere: Til projektet skal ansættes en forsker og en Ph.d.-studerende, begge på fuld tid.
  • Formål: Ved hjælp af genetiske markører og andre moderne metoder skal udvikles en hvedesort med stor genetisk variation, resistens overfor stinkbrand og god bagekvalitet.

Denne artikel har været trykt i Økologi & Erhverv, 27. november 2009, under overskriften 'Nu kommer den økologiske hvede'.