Frøukrudt i kornmarker

Vi har forsøgt at finde nye metoder til at bekæmpe det vanskelige frøukrudt i økologiske kornmarker. Det skal øge sikkerheden i økologisk korndyrkning.

Projektet 'Frøukrudt i økologiske kornmarker' er et demonstrationsprojekt, hvor to økologiske planteavlere deltog. Projektet blev gennemført med støtte fra Fødevareministeriet i perioden 1. oktober 2005 til 31. december 2007.

Flemming Haugaard: Hanekro og pileurt

Bente og Flemming Haugaard driver en gård med økologisk ægproduktion mellem Bolderslev og Tinglev i Sønderjylland. Jorden ligger på Tinglev hedeslette kun 5-10 km vest for israndslinien. Her blev grove sandjordspartikler aflejret af smeltevandet fra sidste istid.

Indtil 1995 blev gården drevet med konventionel planteavl på 23 ha. I forbindelse med omlægning til økologisk drift i 1995 blev yderligere 14 ha indkøbt, og en mindre ægproduktion startet. Senere fulgte økologisk svineproduktion, som nu er under afvikling og erstattet af en udvidet ægproduktion. En nybygget moderne hønsestald giver mulighed for at huse næsten 12.000 høns fordelt på 4 hold. Markerne drives nu primært med foderafgrøder til hønsene. Hønsegården udgør næsten 10 ha årligt. Hanekro og pileurt er frøukrudt, der volder store problemer på gårdens sortsandede jorder mod øst.

Mørdrupgård: Agerkål

Mørdrupgård ligger omkranset af skov mellem Slangerup og Lynge i Nordsjælland på den nordlige bred af Buresø. Navnet Mørdrup stammer fra begyndelsen af middelalderen og hentyder til et sted, der er omgivet af sø og mose. Her har boet mennesker siden stenalderen.

Mørdrupgård har 100 ha i omdriften inkl. 15 ha gammel næringsrig søbund. De nuværende bygninger blev opført i 1850´erne. Dengang var der gårdmejeri og en besætning på 100 køer. Køerne blev sat ud engang i 1950´erne og siden er gården drevet som planteavlsbrug. I 1982 blev de første marker omlagt til økologisk jordbrug. Omlægningen var fuldt gennemført i 1990.

I dag er gården bygget op omkring produktion, forarbejdning og salg af økologisk konsumkorn. Sædskiftet er med hvede, vårbyg til malt og spelt. En helårsgrøngødning virker sanerende over for sygdomme og rodukrudt og indgår for hvert 4. eller 5. år i sædskiftet. Agerkål giver de store problemer i en del af markerne, mens andre arter ikke volder ikke de store problemer.

Aktiviteterne i projektet kan her ses via tekst og billeder:

Projektet startede 01.10.05 og sluttede 31.12.07.