Styr på den økologiske jordfrugtbarhed

Projektets formål er at øge udbytterne i økologisk planteproduktion gennem målrettet fokus på livet i jorden, en afgørende faktor i opbygningen af jordens frugtbarhed. Formålet er endvidere at gøre viden på området operationelt og tilgængeligt for landmanden.

foto: Janne Aalborg Nielsen

Formål

Projektets formål er at øge udbytterne i økologisk planteproduktion gennem målrettet fokus på livet i jorden, en afgørende faktor i opbygningen af jordens frugtbarhed. Formålet er endvidere at gøre viden på området operationelt og tilgængeligt for landmanden. 

Forventede effekter

Effekterne af projektet er forbedret jordfrugtbarhed på de økologiske bedrifter med deraf følgende højere udbytter. Det giver en forbedring af ressourceudnyttelsen, herunder forsyning og udnyttelse af næringstoffer i økologisk planteproduktion uden tilførsel af konventionel husdyrgødning

Aktiviteter

Ud fra hypotesen om, at ved at inddrage livet i jorden som en aktiv og meget betydende parameter for udbytteniveauet, arbejdes der i projektet med next step i jordens frugtbarhed. På cirka fem bedrifter udarbejdes en status for jordens egnethed som dyrkningsmedie udtrykt i kvalitet og frugtbarhed. Status kombineres med historiske data, som er tilgængelige, fra bedrifterne. Det opgøres hvilken effekt dyrkningshistorien på bedrifterne har haft på jordens frugtbarhed, herunder udbytterne, frem til i dag. Der bygges ovenpå med metoder til at beskrive, måle og kvantificere jordens frugtbarhed med fokus på livet i jorden. Tre udvalgte metoder afprøves og valideres; Solvita soil test, mikroskopi af jordprøver for fastlæggelse af forholdet mellem svampe og bakterier i jorden og validering af metoden Albrect Analyse baseret på inddragelse af eksperter i næringstoffer. Der afholdes jordbundsværksteder for landmænd og konsulenter. På jordbundsværkstederne er der fokus på den praktiske vinkel af af arbejdet med jordens frugtbarhed.

Artikler

Irene Brandt-Møller, Mikrolivet i jorden - det store ukendte univers, Økologisk Landbrug Nr. 649, d. 1. november 2019.

Irene Brandt-Møller, Projekt afprøver tests af jordfrugtbarhed, Økologisk Landbrug Nr. 655, d. 29. maj 2020.

Resultater

Kataloger over status og effekt af dyrkningshistorie på jordens frugtbarhed af Tove Mariegaard Pedersen, SEGES, 2019-2020.

Katalog 1
Katalog 2
Katalog 3
Katalog 4
Katalog 5

Katalog over metoder til bestemmelse af biologien i jorden.

Resultater af jordanalyser med fokus på livet i jorden.

Gør det selv guide til mikroskopering af landbrugsjord.

Do it Yourself guide for microscopy of agricultural soil.

Projektperiode

Januar 2019 - december 2020 

Projektstøtte

Projektet er støttet af Fonden for Økologisk Landbrug