Få en sund og levende jord med kompost

Brug af kompost i grønsagsproduktion kan reducere sygdoms- og skadedyrsniveau.

Ved en veludført kompostering med temperaturer over 60oC i den anden fase af komposteringsprocessen ødelægges næsten alle patogener, herunder svampe, bakterier eller vira. Heller ikke ukrudtsfrø overlever. Forudsætning er dog, at hele massen via passende vending har gennemført komposteringsprocessen. I modsat fald er der risiko for, at patogener kan blive indført på bedriften.

Kompost hæmmer sygdomme i planter

Kompost tilskrives sygdomshæmmende egenskaber, hvor de mikroorganismer, komposten indeholder, konkurrerer med patogener, hvilket kan være med til at undertrykke visse plantesygdomme. Den sygdomshæmmende effekt af kompost baseres blandt andet på konkurrencevilkår om energi, kulstof, næringsstoffer og plads overfor patogene svampe og bakterier.

Flere kompostfremstillere i udlandet tilbyder komposttyper med særlige egenskaber, tilsat bestemte gavnlige grupper af organismer - såkaldte biostimulatorer. Komposttyperne er ensartet i deres sammensætning, såvel fysisk som biologisk, og teorien er, at ved at tilsatte kompost med en høj andel gavnlige svampe og fri for patogene svampe, at svampene hurtig kan infiltrere jorden og optage pladsen for de patogene svampetyper – en ren konkurrencefordel. Effekten af denne konkurrence viser sig især overfor svage konkurrenter, såsom Pythium, Phytophtora og en vis grad også Fusarium. Vi kender ikke effekten af disse komposttyper i praksis, men følger med i udviklingen heraf. Eksempler er Orgapower Biostimulatorencompost med høj andel af Trichoderma harzianum og svampekompost af Van Iersel med meget høj andel af svampe i biomassen.

Vellykket kompostering bekæmper patogener

En anden sygdomshæmmende effekt af kompost tilskrives direkte bekæmpelse af patogener ved at disse bliver spist eller nedbrudt af specifikke antagonister eller mikroorganismer. Coniothyrium angriber f.eks. knoldbægersvamp, og er naturligt forekommende i kompost og jord. Vi kender den bedst som Contans.

Den antagonistiske virkning af kompost på nematoder er blevet demonstreret i mange undersøgelser. Generelt vurderes, at kompost og andre organiske input til jorden har en afgørende andel i bekæmpelsesindsats mod nematoder, men mysteriet er ikke løst endnu. Men f.eks. fandtes efter 6 års tilførsel af kompost i et forsøg i Belgien flere gavnlige nematoder - især nematoder, der ernærer sig med bakterier, - og andelen af plantepatogene nematoder var reduceret med op mod 28%. Det er også den opfattelse, at kompost kan forhindre migration af Trichodoride-slægten i jorden til værtsplanter, for derved at reducere skaderne.

Beregning af værdien af organisk stof

I en hollandsk opgørelse fra Universitetet i Wageningen er værdien af organisk stof vurderet i et projekt. Det er beregnet, at der er 600 kg EOS pr.ha. (Effektiv Organisk Stof = den mængde organisk stof, der fortsat er tilbage i jorden efter ét år) mere på bedrifter med normal tilførsel af organisk stof end på bedrifter med lav tilførsel.

Udbytteforskelle mellem de undersøgte bedrifter over 12 år svarede til en værdiforskel på 600 Euro pr.ha., hvilket giver 1 Euro pr.kg. EOS. Kompost indeholder mindst 100 kg EOS pr.tons. Derfor tilskrives kompost en værdi af mindst 100 Euro pr.tons i regnestykket. Regnestykket er afhængig af afgrødevalg og flere andre aspekter, og kan måske ikke direkte oversættes til danske forhold, men giver en indikation af kompost som høj-værdi gødning.

Kompost til øget jordfrugtbarhed

Artiklen er udarbejdet i projektet Kompost til øget jordfrugtbarhed, som er støttet af Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget.