Maksimal produktion af økologisk kvælstof med mobil grøngødning

Projektets formål er at udvikle nye økologiske gødninger som alternativer til ikke-økologisk husdyrgødning.

Formål

  • at udvikle produktionen af plantebaserede gødninger således, at N-udbyttet maksimeres samtidig med, at kvaliteten af gødningen (C/N-forholdet) optimeres.
  • at demonstrere, at plantebaserede gødninger kan stabiliseres ved skånsom ensilering og pelletering.
  • at demonstrere, at stabiliserede plantebaserede gødninger har samme gødningsvirkning som husdyrgødning.
  • at demonstrere økonomien i produktionen og anvendelsen af stabiliserede plantebaserede gødninger.

Forventede effekter

  • at produktionen af plantebaserede gødninger udvikles således, at N-udbyttet maksimeres samtidig med, at kvaliteten af gødningen (C/N-forholdet) optimeres.
  • at demonstrere at plantebaserede gødninger kan stabiliseres ved skånsom ensilering og pelletering.
  • at demonstrere at stabiliserede plantebaserede gødninger har samme gødningsvirkning som husdyrgødning.
  • at demonstrere økonomien i produktionen og anvendelsen af stabiliserede plantebaserede gødninger.

Aktiviteter

GUDP projektet indeholder fire arbejdspakker:

AP 1. Udvikling af produktionen af plantebaseret gødning (udbytte-optimering af høstet N)

Deltagere: Aarhus Universitet.

AP 2. Skånsom stabilisering af grønmasse og pelletering

Deltager: Farmergødning og Aarhus Universitet.

AP 3. Demonstration og udvikling af mobil grøngødning

Deltagere: Skiftekær Økologi og Aarhus universitet.

AP 4. Økonomiberegning ved produktion af mobile grøngødninger

Deltager: Økologisk Landsforening og Aarhus Universitet.

Resultater

En produktion på 500 kg N pr. hektar pr. år er opnået i parcelforsøg med gentagen høst af lucerne, rødkløver eller hvidkløver. I praksis må man i markskala dog forvente en lavere produktion.

Grøngødningens C/N-forhold øges med stigende plantealder ved slæt. I projektet er mobil grøngødning med forskellige C/N-forhold afprøvet i forsøg med frisk grønmasse til porre, ensilage til kartofler og grønpiller til kål. Forsøgene er endnu ikke afsluttet, men foreløbige resultater viser, at det største udbytte af salgsafgrøder opnås, når grøngødningens C/N-forhold er lavt, og at udbyttet er på niveau med husdyrgødning.

Foreløbige økonomiberegninger viser, at man med mobil grøngødning kan skaffe sig kvælstof til en pris på ca. 20 kr. pr. kg total-kvælstof udbragt i marken. Det er en pris som normalt ikke kan konkurrere med kvælstof fra husdyrgødning, men hvis husdyrgødning ikke er til rådighed, er mobil grøngødning et realistisk økonomisk alternativ. Det skyldes, at andre kommercielle gødninger, som kan bruges af økologer, generelt koster væsentligt mere end mobil grøngødning pr. kg total-kvælstof.

Læs mere om projektets foreløbige resultater her

Organisering

GUDP projektet gennemføres som et samarbejdsprojekt mellem Farmergødning, Skiftekær Økologi, GartneriRådgivningen, Aarhus Universitet og Økologisk Landsforening.

Projektperiode

1. januar 2012 - 31. december 2015.

 

Projektet har fået tilskud fra Fonden for Økologisk Landbrug og Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Fødevareministeriet.

undefined