Næringsstofforsyning til højere udbytter

Projektets formål er at fremme højere udbytter og større bæredygtighed i økologisk planteproduktion.

Formål

Projektets formål er at fremme højere udbytter og større bæredygtighed i økologisk planteproduktion. Det opnås ved sammen med økologi-konsulenter og økologiske landmænd at udvikle rådgivningsprocesser, der er mere helhedsorienterede og langsigtet optimerende i forhold til sædskifte, næringsstofforsyning og miljø.

Forventede effekter

 • Højere udbytter og bedre kvalitet i afgrøderne, og dermed højere indtægt pr. ha.
 • Mindre afhængighed af næringsstoffer fra konventionel husdyrgødning, som følge af recirkulering fra agro-industrien og mobilisering af næringsstoffer via stærke efterafgrøder.
 • Formodet / potentiel indtægt fra energiindholdet i halm og efterafgrøder til biogasproduktion, samtidig med at en essentiel del af kulstoffet bevares i kredsløbet og adgang til kvælstof bliver højere.
 • Rådgivningstilbud bliver gearet til langsigtet og helhedsorienteret optimering

Aktiviteter

Projektet er en del af et større projekt (Nutrients for Higher organic crop Yields - NutHY), som er søgt sammen med en række partnere i puljen Organic RDD3 (ICROFS/GUDP) i sommeren 2016. Nærværende projekt er arbejdspakke 5 i projektet, som er ledet af Økologisk Landsforening. Aktiviteterne i arbejdspakke 5 er:

Arbejdspakke 5: Implementering af en ny og strategisk optimeringsproces for planteproduktionen i den daglige rådgivning af økologiske planteavlere. 

 • Undervisning i brugen af strategiske planlægningsværktøjer, som OekoMark, Billedværktøj og BedriftsUdviklingsPlaner.
 • Udvikling af undervisningsmateriale til ovennævnte træning.
 • Workshops med økologikonsulenter.
 • Rådgivningsforløb, hvor samspillet mellem konsulent og landmand, inden for temaet langsigtet optimering, observeres og evalueres.
 • Kontrakter med de deltagende konsulenter om at bruge viden, erfaring og værktøjer fra projektet i deres øvrige rådgivning.
 • Formidling fra det samlede projekt via faglige artikler, hjemmeside, åbent hus dage på involverede landbrug m.v.

De øvrige arbejdspakker i NutHY er: 

 • AP 1: Identifikation af næringsstof mangler på økologiske ejendomme (Ansvarlig: SEGES Økologi)
 • AP 2: Stærke og effektive efterafgrøder og grøngødning (Ansvarlig: Københavns Universitet)
 • AP 3: Afgasset biomasse som næringsstof-ressource (Ansvarlig: Aarhus Universitet)
 • AP 4: Biomasse og restprodukter fra agroindustrien som næringsstofressource (Ansvarlig: Københavns Universitet)
 • AP 6: Projektledelse af NutHY (Ansvarlig: Aarhus Universitet)

Resultater

Projektets resultater stilles gratis til rådighed og vil blive offentliggjort løbende her på siden samt i faglige artikler og workshops for rådgivere og landmænd. Der vil blive afholdt åbent hus eller markdag, med demonstrationsaktiviteter hos udvalgte landmænd og værkstedarealer. Projektet vil desuden bidrage til oplæg på kongresser samt udgivelser via ICROFS nyhedsbrev og hjemmeside.

Workshop med forskere, økologikonsulenter og landmænd

10. oktober 2018 inviterede NutHy til workshop om, hvordan udbytter og ressourceeffektivitet i økologisk planteproduktion kan øges via en målrettet og helhedsorienteret optimering af næringsstofforsyning og effektiv implementering i praksis. Netop implementering i praksis og effektivisering af den faglige kommunikation var omdrejningspunktet for projektets workshop og faglige indlæg.

Dagen blev indledt med at gøre brug af et billedværktøj, udviklet af Organic RDD-projektet HighCrop af SEGES-Økologi i samarbejde med forskere ved Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet  

Find oplæg fra dagen her LINK

Læs En interview-undersøgelse om konsulenters erfaringer med værktøjet

Fælles dag for forskere, landmænd og rådgivere i projekt NutHY

3. september 2019. Program.

 

Forskere, landmænd og rådgivere i projekt NutHY holder fælles dag i marken september 2019 (Foto: Janne Aalborg Nielsen).

Forskere, landmænd og rådgivere i projekt NutHY holder fælles dag i marken september 2019 (Foto: Janne Aalborg Nielsen).

Forskere, landmænd og rådgivere i projekt NutHY holder fælles dag i marken september 2019 (Foto: Janne Aalborg Nielsen).

Artikler

Organisering

Nærværende projekt gennemføres i samarbejde med SEGES Økologi under ledelse af Økologisk Landsforening. Projektet indgår i et RDD3 projekt NutHY, som ledes af Aarhus Universitet ved professor Jørgen Eriksen. Øvrige partnere i NutHY-projektet er Københavns Universitet, HedeDanmark og DAKA Denmark.  Økologikonsulenter fra ØkologiRådgivning Danmark og fra DLBR’s rådgivningscentre samt reference-landmænd vil deltage som ekstern bistand.

Projektperiode

1. januar 2017 - 31. december 2020

Projektstøtte

Projektet er støttet af Fonden for Økologisk Landbrug og Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Fødevareministeriet som en del af Organic RDD-3 programmet, som koordineres af ICROFS.

undefined

undefined