Bundgaard Agro - korn i 8 m system

På planteavlsbedriften Bundgaard ve Nørresundby har Per Bundgaard indført faste kørespor, så alle operationer ved planteetablering og plantepleje foregår med 8 m maskiner med GPS-styring.

Dyrkningssystem - tekniske løsninger

Tre traktorer og monterede redskaber kan styres med autostyring fra John Deere. To sæt af RTK-autostyring kan flyttes mellem de tre traktorer. Arealerne ligger spredt i Nordjylland og Himmerland. Der er god dækning med referencesignaler fra John Deere forhandlerens baser. På såmaskinen er der monteret knæk på trækstangen, så den kan sideforskydes ved hjælp af John Deere i-steer redskabsstyring.

Rækkerenseren skal også styres med i-steer, så kornrækkerne renses præcist på baggrund af, hvor de er sået. Rækkerenseren kan også styres med et Garford kamera, og det fungerer godt, når blot chauffører er opmærksomme og fx justerer lidt, når det blæser, og planterækkerne hælder til den ene side.

Gylle udbringes af to maskinstationer. Den ene maskinstation benytter også autostyring fra John Deere. Data med sporenes placering kan da udveksles uden problemer med maskinstationen. Den anden maskinstation bruger derimod autostyring af et andet fabrikat. Det giver problemer med at opnå den ønskede præcision ved nedfældning, der foregår på 8 m og med 25 cm rækkeafstand.

Et dilemma på Bundgaard er, om der skal bruges tvillingehjul ved gylleudbringning og såning. På ejendommen pløjes det meste af jorden, og traktoren vil derfor lave dybe spor, hvis ikke der benyttes tvillingehjul, der dog samtidigt betyder, at det overkørte areal øges betydeligt.

Som næste investering på ønskelisten står en mejetærsker med 30 fods skærebord, så også høst kan foretages fra de faste kørespor.

 

undefined
Foto: Väderstad Spirit 8 m såmaskine, der i  kraft af redskabsstyring kan følge præcist efter traktoren. Bemærk antenne på maskinen og hydraulikcylinder, der bruges til at sideforskyde maskinen.

 

undefined

Foto: Einböck rækkerenser med spændende ekstraudstyr. Der er monteret såslanger bag på tænderne, så efterafgrøder kan sås præcist mellem de stående afgrøderækker. Derudover er der også monteret en ekstra GPS antenne på renseren, så den kan styres præcist i forhold til, hvor afgrøden er sået.

 

Forsøg

undefined
Forsøgsareal: Sammenligning af traditionel etablering med pløjning med pløjefri etablering samt pløjefri etablering fra faste kørespor.

Læs mere om bedriften

 

Projektet Økologi i Sporet har fået tilskud fra "Grønt Udviklings- og Demonstrationsprgram, (GUDP) under Fødevareministeriet og Fonden fra Økologisk Landbrug.

 

undefined