Økologisk malt - bindeleddet mellem korn og øl

God malt er forudsætningen for at lave godt øl, og godt korn er forudsætningen for at lave god malt. Indtil 2010 har den danske produktion af økologisk malt dog været mærmest mikroskopisk, men på det seneste er produktionen steget markant.

Indtil 2010 er næsten al økologisk øl her i landet blevet brygget af importeret malt, samtidig med danske økologiske landmænds høst af fortræffelig maltbyg er blevet eksporteret til malterier i Tyskland og andre lande.

Planer om nye malterier

Den paradoksale situation har ikke kun ført til megen lastbiltrafik med korn og malt; Den har også hæmmet udvikling af en dialog mellem bryggeriet, som kan have særlige ønsker eller krav til malten, og landmanden, som leverer råstoffet til produktionen. Imidlertid er der planer om oprettelse af et eller flere mindre malterier, med økologisk certificering. Bliver disse planer realiseret, vil det forkorte afstanden mellem de tre led i produktionskæden: Landmand - malter - brygger.

Desuden er der i 2010 sket det, at det store Carlsberg-ejede malteri DMG er gået i gang med økologisk produktion. Klik i menuen øverst til højre for at få mere at vide om maltningsprocessen, malterier, udbydere af økologisk malt og den nyeste udvikling.

Regler for økologisk malt

Malt må kun markedsføres som økologisk, hvis råstoffet er økologisk korn og maltningen er foretaget på et malteri, som er godkendt til økologisk produktion.

De økologiske regler skal være fulgt hele vejen fra bygmarken til malten når frem til bryggeriet. I lighed med andre fødevarevirksomheder kan et malteri kun godkendes til økologisk produktion, hvis det:

  • Sørger for skarp adskillelse mellem økologiske og ikke økologiske varer, både før, under og efter produktionsprocessen. Der må ikke være nogen tvivl om, hvorvidt et parti rå- eller færdigvarer er økologisk eller ej.
  • Fører nøje regnskab med hvilke økologiske råvarer, der kommer ind i virksomheden og hvilke økologiske færdigvarer, der går ud derfra. Dette økologiregnskab skal dokumentere, at de varer, der sælges som økologiske, også reelt er det.
  • Underkaster sig et kontrolorgan, som er anerkendt af EU. I Danmark er det Fødevareregionerne (under Fødevareministeriet), der står for kontrollen med økologiske fødevarevirksomheder. I de fleste andre lande udføres kontrollen af private kontrolorganer, som er godkendt og overvåges af en statslig myndighed.
  • Holder sig til de økologiske regler i produktionsprocessen. Reglerne sætter blandt andet meget snævre rammer for hvilke tilsætningsstoffer, der må bruges i økologiske varer.
  • Udenlandsk malt (og andre økologiske varer fra udlandet) er automatisk godkendt som økologisk i Danmark, hvis det er certificeret (godkendt) af et anerkendt kontrolorgan i oprindelseslandet.

Du kan få mere viden om økologiregler og -kontrol på: Økologisk Landsforenings hjemmeside og  Fødevarestyrelsens hjemmeside, sektionen om økologiske fødevarer

Mere viden