Danske maltvirksomheder

I dagens Danmark er der to store og to små virksomheder, der driver malterier.

De to små er henholdsvis malteriet på den økologiske Fuglebjerggaard og Bryggeriet Refsvindinde. Sidstnævnte laver dog udelukkende konventionel røgmalt.

På Fuglebjerggaard er der indtil 2010 kun blevet produceret malt til bryggeriet på samme gård. Men en udvidelse er klar fra høsten 2010, og fremover vil andre bryggerier også kunne få malt fra Fuglebjerggaard. Den ene af de store er Carlsbergs datterselskab Danish Malting Group (DMG), der har produktionsanlæg nær Vordingborg og i Polen. Det andet store firma er Sophus Fuglsang Export-Maltfabrik A/S, som har anlæg i Haderslev og Thisted - sidstnævnte under navnet Dragsbæk Maltfabrik.

Desuden er der i andre nordeuropæiske lande en række økologisk certificerede malterier, der er eller kan være samarbejdspartnere for danske bryggerier og producenter af økologisk maltbyg. De er omtalt på undersiden Udenlandske malterier.

DMG's malterier

I Danmark driver DMG et stort malteri i Ørslev ved Vordingborg. Her er der i 2010 for første gang blevet produceret økologisk malt. Den økologiske produktion forventes i første omgang at komme op på 300 tons om året. DMG's specialmalteri i Strzegom nær Wroclaw i Polen (400 km fra Østersøkysten) er også interessant, når man ser på mulighederne for økologisk produktion med danske råvarer.

Dette anlæg er nemlig indrettet til at håndtere relativt små mængder. - Der kan vi malte korn i batchs ned til 6 - 10 ton. Men af hensyn til transportomkostningerne vil det være mest rationelt, hvis man kommer med et helt vogntog på 25 tons korn. Det vil så blive til 20 tons malt, siger DMG's direktør Kim Jørgensen.

Lønproduktion i Polen

Ved malteriet i Strzegom er det muligt at få maltet som lønproduktion, hvor kunden selv leverer det korn, der skal sendes retur som malt. - Man kan for eksempel komme med et vogntog økologisk byg og så selv bestemme, hvor stor del, der skal laves til pilsnermalt, münchnermalt, karamelmalt og så videre, forklarer Kim Jørgensen. Afhængig af kvantum og malttype vil prisen for lønproduktion variere mellem 1300 og 3300 kr. pr. tons færdig malt. Dertil kommer transportudgiften på rundt regnet 1000 kr. pr. ton ved en fuld lastbil (op til 25 ton), der kører korn fra Danmark til Strzegom og malt retur. Flere oplysninger på DMG's hjemmeside.

Malteriet Fuglsang

Sophus Fuglsang Export-Maltfabrik A/S, eller i daglig tale bare Fuglsang, hører sammen med bryggeriet Fuglsang og har som dette basis i Haderslev. Virksomheden sælger store mængder malt til Asien og andre eksportmarkeder, samt til danske bryggerier. - Indtil nu har vi dog holdt os fra det økologiske marked, for der skal en vis volumen til, før vi kan gå ind i det. Men hvis der er en kunde til det, og der er tale om en mængde, hvor det kan betale sig at søge økologisk certificering, så gør vi det gerne, siger indkøbsdirektør Christian Fuglsang.

Mindst 50 - 80 tons

Christian Fuglsang fortsætter: - Vores mindste batch-størrelse i Haderslev er normalt 80 tons. Vi kan gå ned på for eksempel 50 tons pr. batch, men så bliver omkostningerne pr. ton større. På vores anlæg i Thisted er batchs'ene større. Rent teknisk vil det ikke være noget problem for Fuglsang at gå i gang med økologisk produktion.

- Der er ingen forskel på at malte økologisk eller konventionelt byg, hvis bare kornet lever op til de normale kvalitetskrav om proteinindhold og så videre. For eksempel bruger vi jo i forvejen ingen tilsætningsstoffer, fortæller Christian Fuglsang. Flere oplysninger på fuglsang.dk.

Nye malterier på tegnebrættet

De seneste års eksplosive stigning vækst indenfor mikrobryggerier og specialøl har skabt interesse for at oprette et eller flere nye malterier, der kan matche efterspørgslen hos mikrobryggerierne.

Store industrielle bryggerier har behov for tilsvarende store malterier. Hvorimod mikro- og andre mindre bryggerier kan have behov for et relativt lille malteri, der for eksempel kan producere mindre mængder specialmalt på basis af korn fra en bestemt gård eller egn.

En konkret plan og en forretningsmodel: Specialmalteriet på Børglum Kloster Projektet Nordisk Malthus. Dette er ikke en konkret plan, men overordnet koncept for, hvordan et mindre malteri kan etableres.

Økologisk godkendte malterier i Nordeuropa

Nedenstående liste er baseret på redaktionens viden om malterier med økologisk certificering i Sverige, Tyskland, Belgien og England. Hos en del af dem er det både muligt at købe økologisk malt, forudsat man aftager en vis mængde, og at få maltet økologisk byg som lønproduktion. Hos andre er kun det ene muligt. Udover de nævnte på denne liste er det sandsynligt, at der også eksisterer andre malterier med økologisk produktion i overkommelig transportafstand fra Danmark - de er bare ikke redaktionen bekendt.

Sverige

  • Tärnö Säteri 120 km sydvest for Stockholm, hænger ejermæssigt sammen med bryggeriet Niels Oscar. Kan lave lønproduktion af batchs på mindst 13 tons, hvilket resulterer i omkring 10 tons malt. Prisen er 7 svenske kr. pr. kg korn, svarende til cirka 5,20 danske kr., i marts 2010. Dertil kommer transportomkostninger.
  • Viking Malt er et svensk og finsk ejet selskab med maltanlæg i Halmstad på Sveriges vestkyst, i Lahti i Finland og i Panevezys i Litauen. Fra anlægget i Halmstad sælges økologisk malt, fortrinsvis som hele vognlæs. Batchstørrelsen i Halmstad er 270 tons.

Tyskland

  • Mälzerei Gebr. Steinbach GmbH. Forhandler både basismalt og specialmalte med økologisk godkendelse.
  • Rhön Malz. Forhandler økologisk byg- og hvedemalt.
  • SchwabenMalz. Den ene af virksomhedens tre afdelinger har økologisk produktion.
  • Werner Bilgram GmbH. Forhandler økologisk malt. Laver lønproduktion ned til 15 tons pr. batch.
  • Weyermann. Nordeuropas største producent af økologisk malt. Bredt sortiment. De nævnte malterier ligger alle i den sydlige del af Tyskland, mere end 500 km fra den danske grænse. Så vidt vides findes der ikke malterier i det nordlige Tyskland med økologisk produktion. En liste over alle medlemmer af den tyske malteriforening ligger på hjemmesiden www.deutscher-maelzerbund.de.

Belgien

Storbritannien

En mere udførlig liste over britiske malterier ligger på den britiske malteriforenings hjemmeside.