Koncept for et nordisk malthus

Ideen om at få etableret et antal mindre malterier har fundet grobund på mikrobryggerier i flere nordiske lande og i kredse, der arbejder med at definere og udvikle det nye nordiske køkken.

For at konkretisere ideen blev der i 2007 nedsat en arbejdsgruppe under overskriften Nordic Malt House.

Overordnet koncept

Gruppens opgave var at beskrive et overordnet koncept for et nordisk malthus, der svarer til mikrobryggeriernes behov og samtidig kan bidrage til at udvikle øl med en nordisk oprindelse. De fleste af arbejdsgruppens medlemmer kom fra små og store bryggerier i Norge, Sverige, Finland, Grønland og Danmark. Arbejdet fik økonomisk støtte fra Nordisk Innovation Center, der hører under Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd.

Ønsker flere slags malt

Arbejdsgruppens projektleder, Jens Odgaard Olsson fra firmaet Meyer Consulting, fortæller om projektet: - Det er slående, at der i 2008, hvor der blev introduceret 647 nye øl alene i Danmark, blot findes 34 standardmalte, som alle bruger, uanset om der er tale om Carlsberg eller en lille hobbybrygger. Vi havde som mål at undersøge potentialet og mulighederne for at lave mange flere forskellige slags malt og dermed mere forskelligartede øl.

- Det er vores erkendelse, at for at det skal lykkes, kræver det anlæg, der er markant mindre end dem, der eksisterer i dag. Man skal ned i en volumen på måske 500-600 kg korn pr. produktion, for på den ene side at kunne arbejde med differentierede korntyper og maltningsprocesser og på den anden side omsætte malten til et rimeligt kvantum øl.

Forretningsmodel klar

Gruppen har afsluttet sit arbejde med udarbejdelsen af en forretningsmodel, som snart bliver tilgængelig på hjemmesiden www.meyerconsulting.dk.

- Det står enhver frit for at tage modellen og bruge større eller mindre dele af den, hvis man vil lave et malteri. Desuden er vi i gang med at etablere et egentligt forum og Erfa-netværk med fokus på malten, siger Jens Odgaard Olsson. Et af medlemmerne af arbejdsgruppen var Per Kølster, som nu søger at realisere ideerne på hans malteri på Fuglebjerggaard.