Specialmalteriet på Børgum Kloster

Den historiske herregård Børglum Kloster i Nordjylland er udset som ramme om et malteri til fremstilling af specialmalt.

Planen er at have såvel økologisk som konventionel produktion og levere malt med sporbarhed helt ned til den enkelte landmands mark og dyrkningssystem. Planen blev lanceret i efteråret 2007 af de tre landboforeninger LandboNord, Vesthimmerlands Landboforening og Hobro-Aalborg Landboforening (siden er de to sidstnævnte fusioneret under navnet AgriNord).
Initiativtagerne udsendte et gennemarbejdet prospekt for Specialmalteriet A/S og udbød for 17 millioner kr. aktier.

Projekt sat i bero

Det gik sværere end forventet med at sælge aktierne, og i februar 2008 blev planen udsat på ubestemt tid. Ifølge projektets kontaktmand Erik Poulstrup arbejdes der imidlertid stadig på at finde finansiering til Specialmalteriet A/S. Der arbejdes også med forskellige nye modeller for virksomhedens opbygning, og oplysningerne i prospektet fra 2007 er ikke længere aktuelle, oplyser Erik Poulstrup.
 Projektet kom et skridt nærmere realisering, da Realdania Fonden i oktober 2008 bevilgede 5,5 millioner kr. til omdannelse af den bygning, der skal huse malteriet.

En konkret plan og en forretningsmodel

Projektet Nordisk Malthus. Dette er ikke en konkret plan, men overordnet koncept for, hvordan et mindre malteri kan etableres.