Krav til maltbyg

Økologisk maltbyg skal leve op til alle de generelle kvalitetskrav til maltbyg.

Der gælder præcis de samme kvalitetskrav til økologisk maltbyg som til konventionel. Det vil blandt andet sige:

  • Knækkede kerner: Maks. 1 procent.
  • Vandindhold: Basis er 14 procent. Maksimum 20 procent.
  • Protein: Basis er 9,5 - 11 procent. Minimum 8,7 procent, maksimum 11,5 procent.
  • Sortering over 2,5 mm sold: Basis er, at 90 procent af kernerne eller mere er over 2,5 mm lange. Som minimum skal 70 procent holde målet.
  • Fremmed art: Basis er 0,5 procent, maksimum er 2,0 procent. Sortsrenhed: Minimum 99 procent.
  • Spireenergi: Basis 97 procent. Minimum 95 procent.

Ovenstående bygger på DLG's afregningsbetingelser for maltbyg, som de er formuleret på dlg.dk. Ved afvigelser fra kravene reduceres afregningsprisen, eller partiet afregnes som foderbyg. Der kan være små nuancer i kravene hos andre aftagere.

Pas på proteinprocent og kernestørrelse

Ifølge Karsten B. Muus, som var salgschef for økologi hos det nu lukkede Aarhusegnens Andel, er det oftest for meget protein i kernerne, der er årsagen, når et parti kasseres som maltbyg. Hvis proteinprocenten er over 12, fører det til for meget skum i øllet. Derfor gælder det om at være påpasselig med forsyningen af næringsstoffer til marker med maltbyg. Og alligevel kan det gå galt, som det gjorde for mange avlere i 2008.

Tørke gav for meget protein

- Vi havde en lang tør periode i forsommeren, og det betød, at planterne ikke buskede sig rigtigt. Da de så kom i gang med væksten igen, var der for få strå til at dele næringen fra jorden, og det resulterede i for meget kvælstof og dermed for meget protein i kernerne, fortæller Karsten Muus. Resultatet var, at omkring halvdelen af den økologiske maltbyg blev kasseret i 2008. Normalt kalkulerede Aarhusegnens Andel med, at omkring 25 procent af årets høst kasseres til malt og i stedet sælges som foderbyg. Selskabets kvalitetskrav var næsten identiske med de DLG's krav.