Økologi og maltbyg

Med økologernes stramme krav for gødskning og fraværet af pesticider er det ikke helt enkelt at være økologisk avler af maltbyg.

Den landbrugsfaglige udfordring er især at håndtere dyrkningen på sådan en måde, at man opnår en balance, hvor størrelsen af udbytte og kerner bliver så stort som muligt, samtidig med proteinindholdet i kernerne holdes nede omkring de 11 procent. Trods al landbrugsfaglig omhu og dygtighed kan det alligevel ske, at balancen tipper til den ene eller anden side, for eksempel på grund af vejret i dyrkningssæsonen.

Råder til kontraktavl

Grovvareselskaberne anbefaler, at man allerede inden køb af såsæd sikrer sig, at høsten kan afsættes til maltbygpris, forudsat kvalitetskravene kan opfyldes. Man kan selvfølgelig også spille højt spil ved at dyrke uden kontrakt og i stedet håbe på en høj pris på det frie marked. Hvis høsten kasseres som maltbyg, må den sælges som foderbyg, og prisen bliver dermed normalt lavere.

Europæiske og amerikanske regler

Danske økologiske avlere skal selvfølgelig følge økologi-reglerne, som de er beskrevet i Plantedirektoratets Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion. Derudover er der hos nogle malterier og grovvareselskaber krav eller ønske om, at kornet også er certificeret efter de amerikanske økologiregler, kendt som NOP (National Organic Program). Ikke fordi malten nødvendigvis skal eksporteres til USA; men malterierne vil gerne have muligheden.

NOP-reglernes indhold og kontrol

NOP-reglerne svarer i store træk til EU's økologi-regler, men på en del punkter er de lidt strammere. Blandt andet indeholder NOP-reglerne disse bestemmelser:

  • Marken skal have været økologisk kontrolleret i mindst tre år.
  • Der skal føres logbog over al aktivitet på NOP-godkendte marker - jordbehandling, såning osv.
  • Der må ikke tildeles gylle eller anden form for ikke fuldt omsat gødning senere end 90 dage før høst.

Kontrolleres af Plantedirektoratet

Hos danske landmænd er det Plantedirektoratet, der udfører NOP-kontrollen på vegne af USA's landbrugsministerium. Det sker normalt i forbindelse med den almindelige økologi-kontrol. Du kan læse mere om NOP-reglerne på en særlig underside til Plantedirektoratets hjemmeside.