Forsøg med øl fra gamle bygsorter

Kan der komme noget nyt og spændende øl ud af malt fra gamle bygsorter, som for længe siden er blevet udkonkurreret af nyere og mere højt ydende sorter?

Det var det store spørgsmål, da Økologisk Landsforening i marts 2010 inviterede omkring 35 journalister, ølskribenter, bryggere, konsulenter, landmænd og forskere til en helt speciel ølsmagning på Nørrebro Bryghus i København.

På bordet stod en støre samling flasker med øl brygget på malt fra to gamle bygsorter - Fero og Imperial - og for sammenligningens skyld også øl fra to moderne sorter - Power og Maltasia.

Sorter fra NordGen

At de gamle sorter overhovedet er til at skaffe som såsæd i dag skyldes NordGen, tidligere kendt som Nordisk Genbank. Her opbevares prøver af flere tusinde gamle kornsorter og andre afgrøder, indsamlet hos lige så mange bønder, før de gamle sorter blev helt udkonkurreret af nye.

At de gamle sorter er forsvundet fra markerne har ikke noget med deres smagskvaliteter at gøre. Derimod skyldes udviklingen i al væsentlighed, at nyere sorter giver et højere udbytte. Derfor ved ingen reelt hvilke kvaliteter, der ligger gemt i NordGens dybfrysere.

Opformering af 500 sorter

Men i 2006 blev omkring 500 af de gamle og gemte sorter vækket af deres kolde tornerosesøvn. Da satte forskeren Hans Larsson fra Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) sig nemlig for at undersøge så mange af de gamle sorter som muligt. Han fik et par hundrede kerner fra hver af 500 sorter - hvede, byg, spelt, rug, havre, emmer og enkorn.. De mange små poser kerner såede Hans Larsson ud i små bede på SLU's afdeling i Alnarp i Skåne.

Da det første års høst var i hus, blev feltet indsnævret til godt 300 sorter. Dem fik den sjællandske økologiske planteavler Per Grupe på Mørdrupgård små portioner kerner af til videre eksperimenterende opformering. Formålet var fortsat at undersøge hvilke af de gamle sorter, som rummer særlige kvaliteter, der kan have værdi i dag. Læs mere om forsøget med de gamle sorter på Mørdrupgård her.

Første test i 2009

Siden er der på Mørdrupgård år for år blevet opformeret større og større portioner af de gamle sorter. Allerede i 2008 var høsten så stor, at en del af høsten af bygsorterne kunne tages fra til et praktisk eksperiment.

Små portioner af mere end 40 sorter blev lavet til malt på Fuglebjerggaard, og siden brygget til øl samme sted. I marts 2009 blev 22 ølkyndige gæster inviteret til smagning af de mange forsøgsbryg, som hver var brygget på malt fra en enkelt bygsort. Inklusive et par moderne sorter til reference var der i alt 46 øl at smage på. Gæsterne gav karakterer til hver enkelt øl. Konklusionen på testen var, at 7 af de 46 sorter havde nogle kvaliteter, som det var værd at undersøge nærmere.

Ny test i 2010

To af de syv sorter - Fero og Imperial - blev der lavet nye forsøgsbryg på i begyndelsen af 2010, både på Samsø Bryghus og Raasted Bryghus - fortsat med malt lavet på Fuglebjerggaard. Det var disse nye bryg, der blev smagt ved Økologisk Landsforenings arrangement på Nørrebro Bryghus i marts 2010.

Både her og ved den tidligere smagning på Fuglebjerggaard var det tydeligt, at forskellige bygsorter giver forskellig smag i øllet. Til gengæld var der ikke nogen entydig konklusion på hvilken sort, der gav den bedste eller mest interessante øl - det var en subjektiv vurdering hos hver enkelt deltager i smagningen.

Øllene til smagningen var lavet som pilsnertype med kun lidt humle og ud fra malt, som var tørret ved lav temperatur, og i det hele taget skånsomt behandlet. Dette for at holde smagsindtrykket fra bygsorten så ren som mulig, uden distraherende aromaer fra kraftigere humle eller ristning af malten.

De fire bygsorter

Ved smagningen på Nørrebro Bryghus i marts 2010 blev der smagt øl brygget på disse sorter:

  • Fero: Dansk sort, forædlet på den nu nedlagte forsøgsstation Øtofte og første gang blev registreret i 1943. Fero har sin oprindelse i sorten Kenia, som var en af de mest dyrkede sorter maltbyg i Nordeuropa i 1930'erne. Fero har dog aldrig været særlig udbredt. Læs mere på kulturplanter.dk.
  • Imperial: Sorten menes at stamme fra Tyskland. I Danmark blev den første gang dyrket i forsøg i 1886, og såsæd af sorten kom på markedet i 1893. Imperial fik dog hurtigt ry for at give et lavt udbytte og kun være egnet til dyrkning på moseagtige fugtige jorde. Forsvandt helt fra markerne i 1930'erne. Læs mere på kulturplanter.dk.
  • Power: De seneste år har sorten Power været den mest udbredte, både i konventionel og økologisk dyrkning. I 2009 blev Power dog overhalet af sorten Quench i det konventionelle landbrug, mens Power fortsat beholdt førertrøjen hos de økologiske landmænd. Læs mere her: Power er den store sort til eksport.
  • Maltasia: En moderne sort, som for et par år siden så ud til at skulle blive meget udbredt - det er den dog ikke blevet.