Reglerne for økologisk øl

Et bryggeri, der vil lave økologisk øl, skal anmelde det til den lokale fødevareregion under Fødevarestyrelsen.

En øl må kun markedsføres som økologisk, når

  • bryggeriet er godkendt til økologisk produktion
  • malt, humle og andre råstoffer er af kontrolleret økologisk oprindelse
  • produktionen fra start til slut følger økologi-reglerne

Autorisation af bryggeriet

Et bryggeri, der vil lave økologisk øl, skal anmelde det til den lokale fødevareregion under Fødevarestyrelsen. I samarbejde med bryggeriet udarbejder fødevareregionen en økologirapport, som beskriver, hvordan de økologiske råstoffer og færdige varer holdes adskilt fra de ikke økologiske. En skarp adskillelse er afgørende for, at alle de øl, der sælges som økologiske, reelt også er det.

Desuden beskriver økologirapporten hvordan det såkaldte økologiregnskab skal føres. Økologiregnskabet skal dokumentere køb og salg af alle økologiske varer. Når økologirapporten er udarbejdet og underskrevet, er bryggeriet godkendt til økologisk produktion.

Lettest med udelukkende økologisk produktion

Adskillelsen af økologiske og ikke-økologiske varer samt økologiregnskabet kan give en del ekstra arbejdsopgaver på bryggerier med blandet produktion. Hvis et bryggeri udelukkende har økologisk produktion, er der derimod ingen problemstilling med at holde varerne adskilt, og det administrative arbejde bliver også lettere.

Uanset om bryggeriet har blandet eller ren økologisk produktion, vil fødevareregionen regelmæssigt komme på kontrolbesøg for at tjekke, at reglerne og kravene i økologirapporten overholdes. Ved overtrædelser kan bryggeriet få en bøde og i grovere tilfælde miste retten til at sælge økologiske produkter.

Økologiske råvarer

Alle råstoffer af landbrugsoprindelse skal være økologiske. På et bryggeri vil det i praksis sige malt, humle og eventuelt andre smagsgivere, såsom umaltet korn, frugt, bær og krydderier. Dog er det i særlige tilfælde tilladt at bruge en ikke-økologisk råvare, hvis den pågældende vare er nødvendig for produktet og ikke kan skaffes i økologisk udgave.

Råvaren må aldrig være fremstillet ved hjælp af gensplejsning. Af eventuelle tilsætningsstoffer må der kun bruges de få, der er med på en særlig liste over stoffer, som er godkendt i økologiske produkter. Vandet er der ingen særlige krav til.

Økologisk gær

Også gæren skal som udgangspunkt være økologisk. Men hvis det ikke er muligt at skaffe økologisk gær, må der frem til udgangen af 2113 anvendes almindeligt konventionelt gær - leverandøren skal bare give garanti for, at der ikke på noget tidspunkt er brugt gensplejsning til fremstilling af gæren. Fra 1. januar 2014 skal også gæren være økologisk, hvis den færdige øl skal sælges som økologisk. At gær er økologisk vil sige, at det er dyrket på et substrat af økologisk oprindelse - for eksempel økologisk sukker.

Du kan få mere viden om økologiregler og -kontrol på Fødevarestyrelsens hjemmeside, sektionen om økologiske fødevarer.

%MCEPASTEBIN%